Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


ESSL ART AWARD CEE 2011

 

        

Cenu Essl Award 2011 vyhrál Josef Bareš (obr. vlevo) a Roman Štětina (obr. vpravo).
Josef Bareš vyhrál též Cenu Vienna Insurance Group (pojišťovny Kooperativa)  

ESSL ART AWARD CEE 2011   
powered by bauMax and Vienna Insurance Group

Podpora umění v sedmi zemích střední a jihovýchodní Evropy


Soutěž o cenu ESSL ART AWARD CEE objevuje nejaktuálnější proudy mladého umění v Bulharsku, Chorvatsku, Rumunsku, na Slovensku, ve Slovinsku, Česku a Maďarsku.
Cenu pro mladé umělce uvedl do života rakouský sběratelský pár Agnes a Karlheinz Essl a je udělována v úzké spolupráci s odborníky, muzei a akademiemi umění v těch zemích, v nichž působí rodinný podnik bauMax. Podnikatelská rodina Esslova se tak angažuje v podpoře mladého umění a rozhodujícím způsobem podněcuje rozvoj kultury v této kulturní části Evropy. Od roku 2005 se cena uděluje počtvrté, v roce 2011 poprvé i za účasti Bulharska.

Výstavy kandidátů (Nominees Exhibitions) v sedmi evropských hlavních městech

Z více než 400 prací studentů umění vybrala komise spolu s odborníky ze všech zúčastněných zemí 10 finalistů z každé země. V každém ze sedmi hlavních měst se bude v květnu a červnu 2011 konat výstava kandidátů. V každé zemi získají potom vždy dva umělci cenu ESSL ART AWARD CEE, jeden z obou dostane navíc Speciální pozvánku (Special Invitation) pojišťovny Vienna Insurance Group.

Díla představená v rámci ESSL ART AWARD CEE na Výstavách kandidátů nastolují aktuální otázky:
Co v současnosti vzniká na uměleckých vysokých školách? Kterými sociálními, společenskými, politickými a ekonomickými tématy se zabývají mladí umělci? Do jaké míry hrají úlohu i ekologické aspekty a diskurs pohlaví? Jak významné bude figurativní malířství v budoucích letech? Dá se například zjistit zaměření na určité médium? 
Spektrum vystavených prací zahrnuje výkres, malbu, prostorovou instalaci, fotografii a nová média.
Mimo jiné v Maďarsku a na Slovensku jsou tendence realizovat současné obsahy spíše tradičními technikami. V Rumunsku je podstatným médiem pro tematizaci sociálních poměrů zejména fotografie.
Nehledě k použití uměleckých médií, jsou v popředí mnoha děl existenční témata jako bytové a životní poměry.


Na cenu ESSL ART AWARD CEE byli v České republice nominováni:

Josef Bareš, Jan Brož, Petr Dub, Světlana Fialová, Friederike Höppner, Martina Holá, Edita Pattová, Erik Sikora, Roman Štětina a Viktor Valášek.


Cenu Essl Award 2011 za Českou republiku vyhráli Josef Bareš (Secondness Series -Installation) a Roman Štětina (Nocturne, 2009-2010, sound installation, video).
Více: tisková zpráva

 

 

Výstava laureátů se koná v Galerii hl. m. Prahy, Staroměstská radnice, Praha 1 od 31. 5. do 26. 6. 2011.

                   


          


        

Obr. zhora zleva: Díla laureátů - J. Bareš, Secondness Series -Installation; F. Höppner, The pathos of truth (Still); R. Štětina, Nocturne, 2009-2010, (sound installation,video); V. Valášek, This used to be my spot; P. Dub, Milka, 2008-2011; S. Fialová, Nemilosrdná je moja izba v lete, detail, linoryt; J. Brož, The Redefinition of Art-Deco, Installation; E. Sikora, Bhuupa is better word than slide; M. Holá, Juice; E. Pattová, Change of the vehicle purpose (Installation)
© GHMP

 

 


Vydáno: 01.06.2011