Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Japonismus ve výtvarném umění v Čechách

 


Markéta Hánová

JAPONISMUS
ve výtvarném umění v Čechách


Vydavatel: Národní galerie
v Praze
Rok vydání: 2010
Redakce: Lenka Zapletalová
Grafická úprava a sazba: Lada Krupková Křesadlová, Jiří Krupka
Vazba: brožovaná, 33,5 x 24,5 cm, 232 s, barevné reprodukce 
Vydáno v českém a anglickém jazyce
Tisk: Libertas, a.s., Praha
ISBN 978-80-7035-468-1

Publikace se zabývá vstřebáváním vlivu japonské estetiky a umění do evropské kultury ze zvláštním zaměřením na střední Evropu od konce 60. let 19. stol. do 30. let 20. století.
Kniha je chronologicky rozdělena do čtyř základních kapitol, v nichž jsou sledovány japonské vlivy v celoevropském kontextu. Úvodní kapitola sleduje počátky zájmu o tuto exotickou kulturu a její umělecké zboží v době doznívajícího baroka a rokoka v době 2. pol. 17. století, které umožnil rozvoj námořního obchodu. 
Další kapitoly se věnují podrobnému rozboru japonské inspirace v 2. polovině 19. století, zásadnímu vlivu světových výstav a obchodníků s tímto novým uměleckým zbožím (např. Siegfried Bing, 1838-1905) a postupnému vstřebání této umělecké inspirace v dílech významných tvůrců 19. stol.(Gogh, Whistler
) a posléze umělecké moderny.
Autorka věnuje pozornost podrobnému rozboru výrazových forem japonismu a jeho pronikání do jednotlivých uměleckých oborů. Její zájem je věnován zejména tématu japonismu ve vztahu k umění v Čechách a zdejší historii sběratelství umění a výstav japonského umění. Sledována je hlavně aktivita dvou sběratelů japonských dřevořezů - Emila Orlika (1870-1932) a Sigismunda Boušky (1867-1942), kteří organizovali na svou dobu ojedinělé výstavy japonských dřevořezů ze svých sbírek v Čechách a na Moravě a přispěli tak k šíření zdejšího povědomí o japonském umění, které inspirovalo českou tvorbu přelomu 19. a 20. století. S. Bouška byl ve své době též vyjímečným znalcem a systematickým sběratelem japonských dřevořezů v Čechách, které ho inspirovaly k vlastní tvorbě ilustrací. Malíř a grafik E. Orlik soustředil významnou sbírku japonských dřevořezů, které vystavil např. na výstavách v Olomouci (1901), Chrudimi a Plzni (1902). Sám se vyučil technice dřevořezu v Japonsku a patřil ve své době k nejortodoxnějším interpretům japonského dřevořezu. 
Knihu doplňuje Glosář japonských pojmů. (ha)


Markéta Hánová, vystudovala obory japanologie a dějiny umění na FF UK v Praze. V současnosti je kurátorkou japonského umění ve Sbírce orientálního umění Národní galerie v Praze.

Sbírka Orientálního umění NG v Praze vlastní  řadu japonských dřevořezů (některé např. pův. ze sbírky Hajašiho Tadamasy (1853-1906), později v majetku E. Orlika a dále ze sbírky S. Boušky), které NG vystavuje v krátkodobých obměňovaných výstavách.


Vydáno: 06.06.2011