Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


MAX WEILER, DER ZEICHNER

 

Albertina, Wien
10. června - 16. říjen 2011

Umělec Max Weiler (1910-2001) byl nejen velkým malířem, ale i fascinujícím a významným kreslířem. Za více jak sedmdesát let tvůrčí činnosti vzniklo kresebné dílo, které obsahuje téměř 4 000 cenných kreseb, kde se prakticky ve všech formátech a technikách vyjadřuje na úrovni srovnatelné se svým malířským dílem. Výstava má zprostředkovat pohled na celé umělcovo kresebné dílo; práce jsou představeny v jejich vývoji, rozmanitosti a nadto i významu, který měly pro samotného umělce. Kresby představují vlastní svět, paralelní k jeho malbám, jsou k nim současně ale i v proměnlivém vztahu. Vybrané obrazy tento vztah dále osvětlují.


Max Weiler patří k nejvýznamnějším a nejproduktivnějším evropským ktreslířům své generace. Umělec, který je ve veřejném vědomí zakotven jako velký malíř, bude touto dosud jednou z nejobsáhlejších výstav zahrnující více než 180 jeho děl, poprvé uznán jako významný umělec také kvůliprostřednictvím svého grafického díla: jako tvůrce, který od svých počátků až do konce 20. let našel v pracech na papíru další pole tvůrčího působení a v něm vytvořil jak důsledné tak obsesivní dílo, které má nepřehlédnutelnou uměleckou hodnotu.

Maxe Weilera spojoval s Albertinou dlouhý a plodná vztah. Otto Benesch, který byl od r. 1947 do r. 1961 ředitelem Albertiny a jenž brzy poznal kvalitu Weilerova grafického díla, získal na začátku 50. let kresby a akvarely tohoto umělce a nominoval ho v roce 1955 na Bienále v Paolo. Walter Koschatzky a Konrad Oberhuber pak existující spojení v následujících letech dále prohloubili, tak, že dnes Albertina vlastní nejdůležitější listy ze všech tvůrčích období umělce.

Retrospektiva vychází z velkoryse podporovaného výzkumného projektu týkajícího se kreslíře Maxe Weilera, jenž byl iniciován Albertinou a Jubilejním fondem rakouské národní banky. Digitalizovaný soupis umělcových děl na papíře, který vypracovala Albertina a který v současnosti čítá 3.500 objektů, bude v budoucnosti ještě dále rozšířen a doplněn a nejpozději v roce 2013 má být zpřístupněn jako on-line soupis a být k dispozici veřejnosti i k vědeckému bádání.

Tento poprvé vypracovaný velký přehled umožňuje Albertině vybrat koncentrát ze sedmdesátileté tvůrčí činnosti umělce - od r. 1927 až do r. 2001, zvolit díla, která v tomto období dozrávala, která sledují vývoj v jeho základních bodech a vrcholech, prezentovat je z nových perspektiv a určením nových těžišť je zasadit do velkorysého prostoru Propter Homines Halle v Albertině.

K výstavě vychází obsáhlý katalog.

Více:

 


Vydáno: 20.06.2011