Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


XX. - 20 let Galerie Caesar, 20 let Spolku olomouckých výtvarníků

 Galerie Caesar, Olomouc
30. 6.–25. 8. 2011Galerie Caesar zahájila svou pravidelnou výstavní činnost v roce 1991. U jejího zrodu stálo pevné odhodlání vybudovat v Olomouci dynamickou a otevřenou výstavní instituci, která bude zaměřena na prezentaci kvalitního současného umění s mezinárodním přesahem na profesionální úrovni.

Ačkoliv svobodné podnikání započalo až po převratu v roce 1989, kořeny Galerie Caesar, ale také Spolku olomouckých výtvarníků, hledejme daleko dříve. V Olomouci v 70. a 80. letech fungovala Galerie pod podloubím, jejíž výstavní program byl zaměřen na prezentaci mladší a střední generace autorů. Právě v 80. letech až do jejího zániku se na profilaci galerie podílí teoretička Yvonna Boháčová, Ladislav Daněk, Oldřich Šembera a řada dalších osobností, které dnes patří k Caesarovi. Ke každé výstavě byl vydáván katalogový list v Šemberově grafické úpravě. Činnost galerie byla ukončena počátkem 90. let privatizací domu, kde sídlila.

Rok 1989, rok nově nabyté svobody, umožnil vznik výtvarných či profesních spolků a rovněž soukromých galerií. V Olomouci bylo na co navázat, bylo možno opřít se o předešlé aktivity a tak vzniká první myšlenka založit nezávislý spolek umělců a souběžně s tím se formuje přesvědčení o nutnosti založit galerii. V Olomouci vznikly dva výtvarné spolky – Unie výtvarných umělců Olomoucka (UVUO provozuje od r. 1993 Galerii G) a Spolek olomouckých výtvarníků (SOV), který má zázemí v Galerii Caesar. Převážná část členské základny Spolku se spojuje s několika dalšími přáteli výtvarného umění, společně zakládají a svými finančními vklady umožňují vznik akciové společnosti Galerie Caesar (v roce 1993 se akciová společnost transformuje na Družstvo pro podporu výtvarného umění).

Galerie Caesar byla založena a je provozována jako kolektivní vlastnictví více jak třicítky výrazných osobností výtvarné kultury – výkonných umělců a přátel umění s cílem obohatit kulturní atmosféru města o alternativní nezávislý vklad. Od samého počátku však tímto vkladem nebyly míněny spolkové přehlídky nebo výstavy členů Spolku, nýbrž především výstavy umělců, s jejichž dílem by se olomoucká veřejnost jinak nemohla seznámit.

Galerie zahájila činnost v roce 1991 ve svém prvním působišti v domě U Zeleného věnce na Dolním náměstí. V tu dobu již probíhala rekonstrukce prostor v radnici a v září 1992 galerie otevírá výstavou svých umělců novou výstavní síň.
Od září 1992 se plně rozjíždí výstavní program, na jehož koncepci se podílí volená výstavní rada ve spolupráci s galeristou. Galerie přináší výstavy experimentální a nekomerční, přehlídky významných českých i zahraničních umělců. Prostor je věnován začínajícím autorům, umění instalace i akce, architektuře, fotografii a kvalitnímu umění z regionu. Ke všem výstavám je vydáván katalog, který je veřejnosti k dispozici zdarma. Vedle hlavního výstavního programu a řady doplňkových akcí, jako jsou Artprojekty, besedy, přednášky, autorská čtení či charitativní projekty, galerie pořádá výstavy svých umělců v galeriích doma i v zahraničí, spolupracuje na výměnných výstavách a velmi plodná je spolupráce se zahraničním odborem města Olomouce a partnerskými městy. Galerie pořádala několik ročníků Sympozia Sloup, který probíhal v sousedství galerie, přímo na Horním náměstí...více:

 

 


Vydáno: 27.06.2011