Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Hudební a evropské knihy a rukopisy - aukce

                

Sotheby´s Londýn, Velká Británie
8. června 2011

STROGANOV, SERGEI GRIGOREVICH A FEDOR GRIGOREVICH SOLNTSEV. DREVNOSTI ROSSIISKAGO GOSUDARSTVA, IZDANNIYA PO VYSOCHAISHEMU POVEL'NIYU. OTDLENIE I (-VI) [STAROŽITNOST RUSKÉHO STÁTU, VYDÁNO Z NEJVYŠŠÍHO ROZKAZU]. MOSKVA: ALEKSANDR SEMEN, 1849-1853. 
7 svazků (jeden obsahuje textovou část a 6 svazků obrazovou část), 313 x 237 mm, jedna z 600 kopií, na titulní straně prvního svazku 2 chromolitografické reprodukce (jedna ruská, jedna francouzská), 508 (číslovány 112+101+147+37+72+39) chromolitografických grafických listů s kapitolami v ruštině a francouzštině, soudobé zelené safiánové zlacení, hřbet s titulem ve francouzštině; Položka č. 103 byla vydražena za GBP 169,250, vyvolávací cena: GBP 60,000 – 90,000. (Obr. uprostřed)
Velmi kvalitní kopie s textovou částí (která místy chybí). Tento propracovaný popis koncipoval A.N. Olenin, rektor Akademie výtvarných umění, s podporou cara Mikuláše I. Text sepsal Stroganov a ilustrace vytvořil Solntsev.  

MAHLER, GUSTAVKOPIE SKLADATELOVA PRVNÍHO VYDÁNÍ TŘETÍ SYMFONIE, S ROZSÁHLÝMI OPRAVAMI VLASTNÍ RUKOU, VELKÁ PARTITURA: Partitura … 3. Symfonie, Vídeň: Josef Weinberger, [červenec 1902].
První vydání, 231 stran, folio (asi 33 x 26 cm), titul opraven na vnitřním okraji, včetně nového hudebního záznamu a oprav vlastní rukou, červenou tuší, modrou a hnědou tužkou,  inkoust na papíře.
Položka č. 296 byla vydražena za GBP 163,250, vyvolávací cena: GBP 100,000 - 150,000. (Obr. vpravo)

VYBRANÉ DOPISY A PRVNÍ VYDÁNÍ ZE SBÍRKY AUGUSTA FRANCHOMME (1808-1884): CHOPIN, FRÉDÉRIC. VÝZNAMNÝ, DLOUHÝ DOPIS VLASTNÍ RUKOU, SE SIGNATUROU ("CH"), ADRESOVÁN JEHO DRAHÉMU PŘÍTELI,
CELLISTOVU AUGUSTU FRANCHOMMOVI, NAPSÁN V EDINBURGU, S VYOBRAZENÍM PANORAMATU EDINBURGU, OD CALTONA HILLA, UKAZUJE ZÁMEK, S PENTLAND HILL A PRVNÍ ZE ČTYŘ GRAFICKÝCH POZADÍ.
Ačkoliv původně v dopise projevuje Chopin soustrast nad smrtí Franchommova otce, nabízí jeho dopis i detailní popis jeho cest do Anglie a Skotska a prozrazuje, že není schopen skládat v tuto chvíli hudbu; a věří, že s komponováním hudby začne co nejdříve. Popisuje vtipným a zábavným způsobem své pocity bezmocnosti; popisuje pokoj s pianem Broadwood a koncerty a hudební setkání, kterých se účastnil, a úspěchy, které zaznamenal; a podává zprávy o svých chystaných cestách po Anglii a jeho schůzku s Neukommem; oznamuje, že se nevrátí do Francie dříve než v zimě a že jeho ostatní přátelé jsou s jeho plány obeznámeni; podává informace o Jane Stirlingové, své nynější společnici, a dodává i popis Calderova domu a jeho krásných zahrad a navrhuje, aby Franchomme opravil jeho francouzštinu, pokud bude chtít. 
2 strany, Edinburg, 6. srpna 1848, Calderův dům, inkoust na papíru.
Položka č. 227 byla vydražena za GBP 91,250, vyvolávací cena: GBP 40,000 - 50,000. (Obr. vlevo)

Překlad: Martina Pešková

Anglický text:  

 


Vydáno: 10.08.2011