Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Britské kresby a kresby starých mistrů - aukce

 

                   Sotheby´s Londýn, Velká Británie
7. července 2011

Francesco Primaticcio (Boloňa 15045 - 1570 Paříž), Alegorická postava Prudencie, rudka s bílou křídou, s číslováním na rubu listu (perem a hnědou tuší): S.L. n.o34, 218 x 139 mm; Položka č. 37 byla vydražena za GBP 349,250, vyvolávací cena: GBP 120,000 - 180,000. (Obr. vlevo)

Toto krásné a osobité dílo je přípravnou studií pro jednu z Primaticciových postav zdobících dveře armoires v Cabinet du Roi Františka I. Francouzského ve Fontainebleau. V den smrti jeho matky Luisy Savojské v roce 1531 převzal František I. Francouzský apartmány, které pro ni ve Fontainebleau zařizoval, pokoje nazývané Cabinet de Madame byly přejmenovány na Cabinet du Roi. Funkce Cabinetu není zcela jasná, ačkoliv jej můžeme srovnávat s italským studiolo, místem, kam jsou ukládány drahocenné objekty a umělecké skvosty jako důkaz královy vytříbenosti a kultivovanosti, jeho ikonografického programu a jeho mravní ctnosti a hrdinských kvalit.
Mezi lety 1541 a 1546 byl Cabinet du Roi vyzdoben, ale nyní je poničen a o jeho vzhledu je známo jen velmi málo. Podle záznamů, které vydal Léon de Laborde v Les Comptes des Bâtiments du Roi, obsahoval pokoj 4 armoires, zdobené dvojicí postav, Ctnosti a heroa, po jedné na každých dveřích, otočeni čelem k sobě; pod nimi byly malé panely s historickými scénami v grisaille a „autres enrichissements.“1 
Návrhy postav vytvořil Primaticcio, ale dekorativní výzdobu zhotovili Michel Rochetel, Giovanni Battista Bagnacavallo, Bartolomeo da Miniato a German Musnier. Laborde odkazuje pouze na prostředek jako „de couleur a l'huile“ a neobjasňuje barevný plán kompozice, ale hodnotí důkazy o dochovaných kresbách, které tito umělci vytvořili jako monochromní díla, čtyři provedené v červené a čtyři v okrové. 
V nedávné výstavě Primaticciových maleb v Louvru navrhoval Dominique Cordellier, aby byly vystaveny přípravné studie ke každé postavě v několika úrovních. První dva stupně přípravných kreseb provedl sám Primaticcio, zatímco konečné malby zhotovili jeho pomocníci. Nejprve Primaticcio nakreslil studii v rudce se zvýrazněnými akcenty bílou křídou podle živého modelu. Poté obtáhl postavy perem a tuší a nakonec vytvořil finální barevnou studii, díky níž nastavil pečlivé instrukce a zprostředkoval účinek podobný kameji, aby jeho pomocníci mohli toto převést do malířské podoby. Konečný stupeň v přípravě byl kopírován poté, co Primaticciovy kresby, nakreslili jeho žáky perem a tuší, kteří provedli i finální výmalbu. 2
Přítomná kresba je Primaticciovou konečnou studií k postavě Prudencie. Její protějšek Odyseus se nyní nachází v Louvru, rovněž jako červená monochromatická kresba a podobného rozměru. 3 Dochovaly se rovněž předběžné studie v pastelu k oběma těmto postavám, kresbu Prudencie rozpoznala Sylvie Beguinová. 4 Další dvojice Primaticciových studií k postavám Spravedlnosti a jejího hrdiny Zaleuka jsou provedeny rudkou a uloženy v Louvru. 5 Přípravná studie pro obraz Střídmost, rovněž v rudce, je nyní v British Museum, 6 zatímco její protějšek Scipio je známá pouze z Primaticciovy perokresby v Louvru, kterou zveřejnila v roce 1992 Cécile Scailliérezová.7 Červená monochromní kresba Odvahy se objevila na londýnském uměleckém trhu v roce 1992 a nyní je umístěna v Art Institute of Chicago, 8 ale její protějšek Caesar je známý pouze z Primaticciovy perokresby Františka I. jako Caesara, nyní v Musée Condé, Chantilly.9
Obrazy Prudencie a Odyssea namaloval Giovanni Battista Bagnacavallo. Je zaznamenán v roce 1546 jako Vasariho spolupracovník v Sala dei Cinquecento v Palazzo Vecchio, Florencie, takže práce v Cabinet du Roi musel vytvořit před tímto datem. Prudencie a její protějšek v této skupině monochromních kreseb patří k nejlepším Primaticciovým dílům. Neodhalují pouze obrazové inverzione, ale také jeho obrovskou technickou zručnost.

1. Léon de Laborde in Les Comptes des Bâtiments du Roi (1528-1571), suivis de documents inédits sur les châteaux royaux et les Beaux-Arts au XVIe siècle, Paříž 1877-80, svazek I, s. 202-3
2. viz Literature, Primatice, katalog výstavy, Paříž 2004/5, s. 267, č. 119-120, pro dvě kresby v Louvru: Scipio, inv. č. RF1070, připisovaná Germainu Musnierovi (?) a František I. jako Caesar, inv. č. 8638, připisovaná Bartolomeu da Miniato; viz C. Scailliérez, cit., s. 54, č. 8
3. Inv. č. RF 587, viz Literature, Primatice, katalog výstavy, Paříž 2004/5, s. 263, č. 116
4. Inv. č. 8595, 8598, viz Literature, Béguin, cit., 1982
5. Inv. č. 8550, 8540
6. Inv. č. 1900.0611.5
7. C. Scailliérez, François Ier et ses artistes dans les collections du Musée du Louvre, Paříž 1992, s. 141, č. 63
8. Prodej, Londýn, Sotheby's, 6. července 1992, položka č. 20
9. Inv. č. 153 [153G], viz C. Scailliérez, cit., s. 54, č. 8, reprodukce na s. 55

Francesco Primaticcio (Boloňa 15045 - 1570 Paříž), Aeolus spoutávající nebo osvobozující Vítr, pero a hnědý inkoust; nese staré autorství v peru a tuši na spodním okraji uprostřed: Boloňa; součástí i nápisy na zadní straně listu v peru a hnědé tuši na horní části: prisé... a ccci a s čísly 57 a 70, 279 x 171 mm; Položka č. 45 byla vydražena za GBP 139,250, vyvolávací cena: GBP 100,000 - 150,000. (Obr. vpravo)

John Frederick Lewis R.A. (Londýn 1804-1876 Walton-On-Thames), Kavárna, Istanbul, akvarel s tělovou barvou a červenou a černou křídou, na velínovém papíře, 280 x 430 mm; Položka č. 358 byla vydražena za GBP 121,250, vyvolávací cena: GBP 30,000 - 50,000. (Obr. dole)


Překlad: Martina Pešková

Angl. text:

 

 


Vydáno: 18.08.2011