Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Západní rukopisy a miniatury - aukce

 

                        

Sotheby´s Londýn, Velká Británie
5. července 2011

SMARAGDUS ZE ST. MIHIEL, HAIMO ZE AUXERRE, AMBROSIUS AUTPERTUS A DALŠÍ, VELIKONOČNÍ KÁZÁNÍ, V LATINĚ, RUKOPIS NA PERGAMENU [FRANCIE, DRUHÁ POLOVINA DESÁTÉHO STOLETÍ].
64 stran, 320 x 255 mm, listy nejsou číslovány, ve dvou sloupcích, 37 řádků v tmavě hnědém inkoustu, jemná karolínská minuskule, kapitály ve žluté barvě, dvouřádkové iniciály v červené, větší iniciály (většinou 4-5řádkové); Položka č. 29 byla vydražena za GBP 313,250, vyvolávací cena: GBP 40,000-60,000. (Obr. vlevo)
 
Téměř žádné karolínské kodexy nevyšly už více než jedno století a ve fragmentech listů byly učiněny velké objevy převážně v jedné z velkolepých knih. Pozoruhodné je, že kodexy z desátého století vznikaly v karolínských skriptoriích a vyznačovaly se chaotickým řazením jednotlivých listů. Může to být poslední velká karolínská kniha, která se dnes objevuje na trhu. Homiliář byl zásadním textem karolínské renesance. Obnovení a posílení křesťanské moci skrze císařství muselo přijít ještě před vznikem dalších studií a zákoník z roku 802 stále více trval na tom, aby kněží znali tato kázání a mohli je číst nahlas jako součást bohoslužeb každou neděli a o svátcích. Identifikovaní autoři v tomto rukopisu patří mezi vůdčí učence devátého století. Nejvýše z nich stojí irský učenec Smaragdus (asi 760 - 840), opat společenství St. Mihiel, Verdun, a blízký rádce Karla Velikého a jeho syna Ludvíka I. Pobožného.

CESTOVNÍ MISÁL, V LATINĚ, RUKOPIS NA PERGAMENU [KONEC JEDENÁCTÉHO STOLETÍ].
159 stran, 290 x 195 mm, chybí 19 stran, text ve dvou sloupcích, 32 řádků na stránce v hnědém inkoustu, raně gotický rukopis, jedno- a dvouřádkové iniciály v červeném a modrém pastelu, graduál; Položka č. 30 byla vydražena za GBP 133,250, vyvolávací cena: GBP 80,000 - 100,000. (Obr. uprostřed) 

ŽALTÁŘ A PÍSEŇ PÍSNÍ, ILUMINOVANÝ RUKOPIS NA PARGAMENU, [ZÁPADNÍ NĚMECKO (ASI TREVÍR), ASI 1200].
137 stran, 175 x 125mm, hlavní text na 20 řádcích v elegantním raně gotickém písmu, v černém a hnědém inkoustu, jednořádkové iniciály v červené a modré, dvouřádkové iniciály v stejných barvách, devět velkých iniciál v leštěném zlatě s geometrickými ornamenty na modrém, zeleném, červeném a růžovém pozadí; Položka č. 13 byla vydražena za GBP 70,850, vyvolávací cena: GBP 20,000 - 30,000. (Obr. vpravo)

Překlad: Martina Pešková

Angl. text:

 


Vydáno: 12.09.2011