Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Projekt DOX - LUCIFERŮV EFEKT: Střetnutí se zlem - výzva (www.institutumeni.cz)

 

DOX vyhlašuje výzvu umělcům k účasti na projektu

LUCIFERŮV EFEKT: Střetnutí se zlem

Výstava inspirovaná stejnojmennou knihou předního amerického psychologa Philipa Zimbarda, se zabývá současnou společenskou situací s ohledem na protikladné poznatky sociální psychologie ukazující na jedné straně, jak snadné je přimět člověka, aby páchal zlo, a na straně druhé, jak obyčejní lidé mnohdy překvapivě konají hrdinské skutky.

LUCIFERŮV EFEKT
Ve své knize Luciferův efekt se Philip Zimbardo zamýšlí nad způsobem, jakým člověka svádí zlo. Popisuje sedm kroků, které stačí k tomu, aby se z dobrého člověka stal pachatel zla („Jak člověka svádí Zlo – scénář v sedmi krocích“ najdete na webové stránce výstavy http://lucifereffect.dox.cz). Na základě těchto scénářů Zimbardo vypracoval postupy, jak se šíření zla bránit, jakousi první pomoc proti Luciferově efektu. Hlavní principy lze shrnout následovně:
• Vystříhej se snižování ostatních. Vyhýbej se představě, že tvoje skupina má vždy pravdu a ostatní jsou horší a mýlí se.
• Vzepři se. Neposlouchej autoritu, pokud je to v rozporu s tvým svědomím.
• Převezmi zodpovědnost za své činy.
• Nemlč! Když mlčíš ke zlu, podílíš se na něm.
• Vzdoruj zlu. Nečekej na ostatní, až se postaví zlým skutkům.

Zásady, které mají bránit šíření zla, pomáhají utvářet „hrdinské představy“, jež pak inspirují potenciální hrdinské skutky. Současný Zimbardův Projekt hrdinské imaginace – Heroic Imagination Project (http://heroicimagination.org) slouží právě tomuto cíli.
Více informací:  

Podmínky účasti:
Umělci pracující v různých oborech mohou zasílat návrhy prací, které reflektují výše popsaná témata e-mailem na E opencall@dox.cz do 1. 10. 2011, 1. 11. 2011, 1. 12. 2011 (termín výstavy: 14. 10. 2011–2. 1. 2012).

Výzva se obrací nejen na umělce se zájmem o účast v tradičním formátu výstavy, ale také na autory pracující s novými médii a ve veřejném prostoru, fyzickém i virtuálním, jenž tvoří důležitou součást projektu. Technické požadavky a specifikace pro tyto práce musí být předloženy společně s návrhem. Přijímány jsou zejména návrhy v následujících formátech:
• projekty využívající sociální sítě a web
• aplikace pro chytré mobilní telefony, tablety a další zařízení
• texty
• videoart
• animace
• komiks
• fotografie
• street art (grafitti, intervence do veřejného prostoru, happeningy ad.)
• billboardy, plakáty
• a další

Zaslané návrhy bude posuzovat odborná porota, která vybere v jednotlivých kategoriích tři nejlepší práce, jež obdrží cenu a publicitu. Vybrané práce budou prezentovány v centru DOX nebo na zajištěných místech ve veřejném prostoru, na webových stránkách centra DOX a na informačním webu www.ceskapozice.cz


Vydáno: 03.10.2011