Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


XIII. TRIENÁLE ČESKÉHO EX LIBRIS CHRUDIM 2011


 Památník národního písemnictví,
Kabinet ex libris v Chrudimi

Třináctá přehlídka českého exlibris Chrudim 2009 - 2011

Výstavní síň v Divadle Karla Pippicha a Nová výstavní síň v Chrudimi
9. října do 13. listopadu 2011


Na třinácté soutěžní přehlídce současné tvorby českého ex libris za roky 2009 – 2011 bude vystaveno celkem 732 ex libris 193 autorů, z nichž je 87 studentů středních a vysokých škol s výtvarným zaměřením.

Trienální přehlídky ex libris v Chrudimi se konají pravidelně již od roku 1974 a jsou spojeny vždy s konáním sjezdů sběratelů a přátel ex libris v Chrudimi. Vystavené práce se stávají  součástí sbírkového fondu Kabinetu ex libris PNP v Chrudimi. Přehlídka ex libris dokumentuje kvalitu, vývoj a časové proměny této grafické disciplíny, současně archivuje i vývoj tvorby výrazných tvůrčích osobností. Výstavní kolekce je reprezentativním a přesvědčivým důkazem vysoké kulturní úrovně české grafické tvorby.

Od roku 1999  je k účasti vyzývána i mladá nastupující generace, která do tvorby ex libris přináší nové trendy. V letošním ročníku bylo zastoupení studentských prací velmi početné – proto bude studentská kategorie přehlídky z kapacitních důvodů vystavena v Nové výstavní síni v Chrudimi.

Porota XIII. trienále českého ex libris pod vedením Mgr. Hany Novákové udělila v letošním roce ceny:

Cenu GRAND PRIX  Janu Otavovi,
Cenu za přínos českému ex libris Zdeňku Mézlovi,
dvě rovnocenné Ceny XIII. trienále českého ex libris Chrudim 2011 Heleně Horálkové a Haně Storchové,
Cenu města Chrudim Evě Haškové,
Cenu hejtmana Pardubického kraje Josefu Saskovi
a Cenu Spolku sběratelů a přátel ex libris Daniele  Benešové.

Ve studentské kategorii byla udělena:
 Cena Památníku národního písemnictví Michalu Čepelkovi z Univerzity v Hradci Králové
a dvě rovnocenné Ceny XIII. trienále českého ex libris Chrudim 2011 Kateřině Hačkové a Martinu Bosákovi z VOŠ a SPŠG v Praze, Hellichova ul.
Ceny budou předány při vernisáži výstavy. 

Nad letošním ročníkem převzali záštitu ministr kultury ČR Jiří Besser, hejtman Pardubického kraje Radko Martínek a starosta města Chrudim Petr Řezníček. Výstava se koná ve spolupráci s Chrudimskou besedou.

 


Vydáno: 06.10.2011