Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


"Andy Warhol a Československo"

 

Rudo Prekop, Michal Cihlář – Andy Warhol a Československo
 
Andy Warhol – určitě nejznámější umělec na světě druhé poloviny dvacátého století a v dnešním materiálním světě i největší investiční jistota; umělec, u kterého je vždy záruka, že zaujme odborníky i širokou laickou veřejnost. Jeho rozsáhlé dílo, ale i samotný jeho život byl proto ve světě v uplynulém čtvrtstoletí precizně zpracován ze všech možných úhlů a ve všech oblastech, do nichž fenomenální umělec zasáhl. Jediným kamínkem této obří mozaiky, který do komplexnosti obrazu celá dlouhá léta chyběl, je kamínek zvaný Andy Warhol a Československo. Stále se polemizuje o tom, nakolik Warhol svůj původ reflektoval, co o své původní domovině věděl, co věděli o jeho původu jeho spolupracovníci a nakonec i o tom, kdo jsou vlastně ti Rusíni… Často velmi překvapivé a úplně nové otázky i odpovědi přináší kniha nazvaná právě Andy Warhol a Československo autorů Ruda Prekopa a Michala Cihláře. Vydává ji renomované české nakladatelství Arbor vitae spolu s Muzeem moderního umění Andyho Warhola v Medzilaborcích, u jehož zrodu byli oba autoři přímými aktéry. Kniha reflektující silný vztah Československa k Warholovi si klade za cíl dohledat i vztah opačný, vztah Warhola k vlasti svých rodičů. Tato publikace, která není ani klasickou monografií, ani obyčejným životopisem, vznikala neuvěřitelných 22 let. Její pouť ke čtenářům se symbolicky začne právě v Medzilaborcích při příležitosti dvacátého výročí založení tohoto muzea. Byly to totiž právě Medzilaborce, kde přímo při budování muzea Američana s „československými kořeny“ vznikl nápad zmapovat Warholův návrat „do kraju“ knižně. Publikace Andy Warhol a Československo je dílem, které na 450 stránkách odhaluje kořeny umělce, o kterém si mnozí stále myslí, že je výsostně americký a že nikdy neřešil ani svůj původ, ani kulturní kontext prostoru, z něhož vyšel a který formoval jeho rodiče. Doslova pionýrská výzkumná a sběratelská práce autorů a mnoha jejich spolupracovníků je ilustrovaná více než 1200 fotografiemi a dokumenty, často publikovanými zcela poprvé, k nimž se autoři dostali díky vstřícnosti a sympatiím rozvětvené rodiny Andyho Warhola. Oba Andyho bratři, John i Paul, pravděpodobně nikomu nedovolili tak hluboko nahlédnout do svého rodinného archivu jako právě Rudo Prekopovi a Michalu Cihlářovi. Je důležité připomenout, že oba autoři jsou profesí výtvarníci, umělci, kteří již mají na naší kulturní scéně své stálé místo. Rudo Prekop (1959 v Košicích) patří k předním výtvarným fotografům, je pedagogem pražské FAMU. Jeho doménou se stala aranžovaná černobílá fotografie. Pozornost veřejnosti vzbudil jeho cyklus náhodných banálních „zátiší“, tzv. reálovky. Grafik Michal Cihlář (1960 v Praze) je výtvarník a ilustrátor ve svobodném povolání, který se zaměřil na techniku barevného linorytu. Za svůj přínos české moderní grafice byl roku 2003 oceněn Cenou Vladimíra Boudníka. Poslední léta se věnuje dokumentární fotografii a následnému sestavování fotografických knih. Do autorského týmu dnes nedílně patří i grafik Robert V. Novák, který z nesmírné tříště textových i obrazových dokumentů vytvořil krasohled, v jehož polohách vidíme osobu Andyho Warhola nesčíslněkrát nově a živě.
Zůstává nám jen věřit, že historie umění zaznamená tento krok a přehodnotí mnohá doposud zavedená klišé. Je nesporné, že jde o zásadní dílo, nutné pro pochopení rozporuplné ikony, kterou Andy Warhol byl, je a bude.
 
Struktura knihy:
 
1. ETNOGRAFIE — kapitola pojednávající o Warholových karpatsko-rusínských kořenech. Rodiště Andyho rodičů Miková, vesnice na severovýchodním Slovensku ležící v nárazníkové zóně dvou určujících kulturních vlivů: světa Východu a Západu.
2. SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ— anabáze vystěhování rodiny a vzpomínky na dětství. Exkluzivní rozhovory s Andyho bratry Johnem a Paulem, s jeho bratranci a sestřenicemi i s dalšími americkými příbuznými.
3. ČESKOSLOVENSKO — druhá část rozhovorů mapuje příslušníky Warholova československého příbuzenstva. Bohatě proloženo archivními rodinnými dokumenty.
4. MEDZILABORCE — příběh s otevřeným koncem od Warholovy smrti po rozpad ČSFR: 22. 2. 1987– 1. 1. 1993. Historie vzniku Múzea moderného umenia rodiny Warholových od prvotního impulzu vzešlého od umělcova staršího bratra Johna Warholy (16. 9. 1987) až po slavnostní zahájení činnosti muzea (5. 10. 1991). Autoři knihy jako přímí aktéři celého tohoto dění, jehož hybatelem byl medzilaborecký učitel Michal Bycko.
5. ČECHOSLOVÁCI — 40 osobností kulturního a společenského života českého a slovenského původu tvoří mozaiku názorů, svědectví a vzpomínek na osobní setkání s Andym Warholem: Anna Fárová, Jiří Mucha, Miloš Forman, Meda Mládková, Steina a Woody Vasulkovi, Daniel Dvořák, Milan Knížák, Věra Chytilová, Jiří Georg Dokoupil, Milan Kunc, Jiří Georg Planner, Magdalena Jetelová, Líba Taylorová, Robert Vano, Ája Vrzáňová, Miroslav Ondříček, Martin Guderna, Ladislav Sutnar, Stano Filko, Eva Eislerová, Adolf Benca, Bartoň Lidice Beneš, Helena Fierlingerová a Jiří Georg Erml, hodinář Juro Peller, Ivan Kral, Antonín Kratochvíl, Alena Havlínová, Jaromil Jireš, Charlotta Kotíková, Vlasta Čiháková-Noshiro, Thomas Messer, Peter Justin Topolský, Yolanda Stevensová, Ernest Kolowrat, Ladislav Rychman, Franta Nedvěd a Ivana Trumpová.
6. KOLEGOVÉ / KAMARÁDI — fotografové, asistenti, kameraman, galerista, kurátor, herci a herečky, tj. lidé, kteří tvořili Andyho nejužší pracovní tým. V původních rozhovorech popisují nejen atmosféru a dění ve Factory, ale hlavně rozporůplnou Warholovu osobnost:
Billy Name, Chris Makos, Duane Michals, Paul Morrissey, Taylor Mead, Ultra Violet, Gerard Malanga, Henry Geldzahler, Leo Castelli, Guglielmo Achille Cavellini, Vincent Fremont, David Byrne...
7. HUDBA — PRAŽSKÁ A NEWYORSKÁ SCÉNA. Underground. Vliv newyorské scény na nezávislou pražskou kulturu. Rozhovory se členy legendárních Velvet Underground: John Cale, Lou Reed, Sterling Morrison, Moe Tuckerová... Nico zastupuje její syn Christian Aaron Boulogne. Jako vedoucí osobnosti domácího undergroundu v této kapitole figurují : Ivan Martin Jirous – Magor, Milan Mejla Hlavsa, Vojtěch Lindaur, Miloš Čuřík,
8. SMRT — univerzální fenomén smrti uzavírá pomyslný kruh a spolehlivě propojuje vzdálené americké břehy Atlantiku s podkarpatskou vesničkou Miková.
9. OBRAZY / SOUVISLOSTI — portrét matky Júlie Warholové, ústřední postavy Andyho života, a další vybrané souvislosti Warholova díla, které mají přímou či nepřímou vazbu na Československo. Namátkou vybíráme portréty Franze Kafky a V. I. Lenina, motiv dolarové bankovky či známé campbellovy polévky...
 
Kniha je doplněna doslovem a rozhovorem s jejími autory, který loňského roku vedl Tomáš Pospiszyl.

 
Andy Warhol a Československo

Autoři: Rudo Prekop a Michal Cihlář
Vydavatel: Arbor vitae a Múzeum umenia Andyho Warhola, Medzilaborce
Kniha vychází u příležitosti 20. výročí vzniku Muzea moderního umění Andyho Warhola v Medzilaborcích
vazba: V8
stran: 400
 

Vydáno: 18.10.2011