Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


63. editorial

 


Otevřená Pražská bible z roku 1488; © MK
120: Vylodění ve Smečkách,
Galerie Smečky, Praha 1, 5. října - 19. listopadu 2011

 

Vážení čtenáři,
Praha je v zajetí designbloku, umění pohodlí, stylu a „futuristické“ imaginace, které se rozhodlo soupeřit s tempem zrychleného času a řítí se budoucnosti střemhlav vstříc. V Grapheionu  zůstáváme více na opačném pólu - v klidném toku tištěné kultury, s prameny a pramínky v dávné minulosti a do budoucnosti hledíme s trochou nostalgických obav. Stačí si představit e-čtečku Amazon a středověkou inkunábuli, tak jak je najdeme na současné výstavě v Galerii Smečky, určené 120. výročí založení pražské Městské knihovny. Dva světy na jednom stole, jediný exemplář prvotisku proti „nekonečné“ digitální edici….Leviathan techniky je neúprosný, ale krása staré knihy v divákových očích vítězí. Pražská bible je nejen nejstarším a nejcennějším tiskem fondu Městské knihovny, především ale první českou a vůbec slovanskou a v živých jazycích čtvrtou tištěnou biblí, potvrzující vysokou českou vzdělanost. Vyšla v Praze roku 1488 díky finanční podpoře čtyř pražských měšťanů a roku 2002 byla téměř zničena záplavami. Poté zmražena a díky Pražské plynárenské znovu restaurována. Takové a jiné úžasné příběhy z nejstarší i nejnovější historie této pozoruhodné knihy se dočtete v bohatě ilustrované doprovodné publikaci vydané Městskou knihovnou u příležitosti svých narozenin.
Ve stejně klidných vodách „neglobalizovaného“ času, a snad i jemu navzdory, se zrcadlí grafické lístky ex libris, které díky starostlivosti Památníku národního písemnictví mají své hlavní sídlo v chrudimském kabinetu. Tam se v sobotu 8. října zahajuje 13. trienále českého ex libris. Nebude sice tak mediálně halasnou událostí, jako 13. ročník Designbloku, ale podobně jako 120: Vylodění Ve Smečkách nás tiše nalodí do svatostánku rozjímání a vůně nejen starožitných knihoven.
S Hanou Aulickou vám přejeme příjemnou plavbu i 63. vydáním Grapheionu a těšíme se opět za 14 dní na shledanou.
Vaše Simeona Hošková
PS.: Připomínáme, že výstavy jsou zveřejňovány postupně dle data zahájení a stačí si průběžně rozkliknout naši adresu.
  

63. vydání, 6. 10. 2011


Vydáno: 20.10.2011