Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Knihovna anglické bibliofilie, část II. - aukce

 

 

Sotheby´s New York, USA
20. října 2011

SHAKESPEARE, WILLIAM. KOMEDIE, HISTORIE A TRAGEDIE. VYDÁNO PODLE PŮVODNÍ KOPIE. LONDÝN: PRO P[HILIP]. C[HETWIND], 1664. 340 x 219 mm, 3 části v jednom svazku, 514 stran, třetí sebrané vydání Shakespearových her, druhé vydání z roku 1664 a se sedmi přidanými hrami na konci knihy, portrét Shakespeara v rytině od Martina Droeshouta (vytištěno na formát A1, s verši Bena Jonsona pod portrétem), iniciály v dřevořezu, text ve dvou sloupcích, bohatě zdobená safiánem z devatenáctého století, pozlatil Francis Bedford, okraje pozlaceny.
Položka č. 134 byla vydražena za 542,500 USD, vyvolávací cena: 350,000 - 400,000 USD.

Třetí vydání (druhé, rozšířené vydání) Shakespearových her je obecně považovano za nejvzácnější z děl celého sedmnáctého století. Přesný počet kopií není znám, ale odborníci uvádějí, že některé z nich mohly být v roce 1666 zničeny při velkém požáru Londýna. 
Třetí část je strana po straně dotiskem druhého vydání (1632), obsahuje však také sedm dalších her, z nichž pouze Perikles je původní. První svazek - dochovaný jen v několika málo kopiích – se objevil bez později přidaných sedmi her, na titulní straně bývá obvykle autorův portrét od Martina Droeshouta (stejně jako v prvním a druhém vydání z let 1623 a 1632) a na zadní stranu prvního listu jsou vepsány verše Bena Jonsona. Proto jsou ve druhém svazku první dva listy odstraněny a nahrazeny jedním listem s tímto portrétem a pod něj jsou umístěny Jonsonovy verše; titulní list obsahoval nový seznam her. Tyto hry (které „nikdy předtím nebyly zveřejněny“) byly připojeny ke skupině jedenácti děl. Na rozdíl od prvních z nich jsou zbývající hry apokryfní, jsou zasazeny do starších quatros, jejichž autorství bývá připisováno Shakespearovi nebo „W.S.“. Jsou to Londýnský marnotratník, Thomas Lord Cromwell, Sir John Oldcastle, Puritánská vdova a Loctrine. Jak poznamenal Greg, nebyly doplňkové listy uloženy ve správném pořadí; stejně jako zde byly listy roztrhány na polovinu a svázány do dvou jednočetných s vnitřním okrajem.
Mary Allotová, vdova po Robertu Allotovi, vydavateli druhého svazku, byla původně nucena vzdát se autorských práv svého manžela předtím, než se vdala mimo zájmy společnosti Stationers' Company.  Ačkoliv její nový manžel, papírník Philip Chetwind, později napadl závěť, vycházející z podání zkreslených informaci ze strany pánů Legatta a Crookea. Takto získal jejím jménem zpět autorská práva. Jeho jméno samotné (nebo spíše jeho iniciály) se objevuje na titulních stranách dvou vydání, ale ve skutečnosti seznam dalších majitelů zahrnoval následující jména: Eleanor Cotes, Miles Flesher, William Leake, John Martin, Gabriel Bedell, Thomas Collins a Alice Warren.

 
POE, EDGAR ALLAN
. POVÍDKY. NEW YORK: WILEY A PUTNAM, 1845.
189 x 127mm, první vydání, první tisk, s tištěnou stranou o autorských právech a s reklamou vydavatele.
Položka č. 124 byla vydražena za 314,500 USD, vyvolávací cena: 200,000-250,000 USD.

 


WHITMAN, WALT
. STÉBLA TRÁVY. BROOKLYN: [PRO AUTORA] 1855.
283 x 200 mm, první vydání, na prvním listu portrét Whitmana od Holleyra na silném papíře, původní zelené desky, původní zelená tkanina, hřbet se zlaceným titulem a rostlinným dekorem, přebal se slepotiskem rostlinných ornamentů, písmena názvu zlacena (v ornamentálním „rustikálním“ písmu). Položka č. 154 byla vydražena za 230,500 USD, vyvolávací cena: 140,000-160,000 USD.


Překlad: Martina Pešková

Anglický text:

Obr. © Sotheby´s


Vydáno: 25.10.2011