Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


6e Exposition Internationale d'estampe numérique miniature (Canada)

 

Centre d'artistes Voix Visuelle,  Ottawa (Kanada)
5. listopad - 10. prosinec  2011

6. Mezinárodní výstava malé počítačové grafiky


Mezinárodní soutěž malé počítačové grafiky rozměrů 25 x 20 cm,  téma: Le corps transformé.
 Komisařka výstavy Katy Le Van a umělecká jury vybrala 40 umělců, jejichž díla budou představena na výstavě.

Z České republiky byli vybráni umělci: Lukáš Bradáček a
Markéta Váradiová.

 

               


Lukáš  Bradáček
„ARE YOU HERE? II.“   / Jsi tu? I, 
2011, DIGITAL PRINT, 25x20cm (obr. vlevo)
„THE QUEEN II./ Královna II.,  2011, DIGITAL PRINT, 25x20cm (obr. vpravo)

Komentář autora k soutěžním dílům:
"Ve své práci rád objevuji lidské tělo. Tvarosloví ženské figury je pro mne obzvláště nevyčerpatelnou studnou možných přístupů zpracování. Realistická forma zobrazování je i v tomto případě fajn věc ale pro mne je objevnější a více přirozené hledat zobrazení přes nadsázku. Preferuji volnou inspiraci figurou a neumím vycházet ani z mutované fotografické předlohy. Kresba je pro mne zásadním přístupem ke zpracování idee, avšak digitální provedení kresby je přesně ta dokonalá linka, kterou při kresbě v ruce nelze dosáhnout a která mi dělá potěšení. Pán Bůh žehnej počítači a grafickým programům. Je to pro mne cesta."
(Lukas Bradacek  6/2011)


Více:


Vydáno: 01.11.2011