Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Krajina, hrdinové a národní pověsti. Německá romantická grafika a kresby

 The British museum, Great Russel Street, London
29. září 2011 - 1. dubna 2012

Německý romantismus bylo filosofické a umělecké hnutí, jehož vliv se rozšířil napříč Evropou. Zahrnovalo skladatele jako byli Beethoven, Schubert a Brahms, filosofy jako např. Hegel a Schlegel a velikány ze světa literatury jako Goetha a Schillera. Umělci se snažili objevit ucelenou národní identitu, prostřednictvím děl, která byla inspirovaná německou krajinou, mytologií a německou historií.
Grafika a kresby zde k vidění zachycují krásné, poetické scény v krajině s divokou přírodou, s hrdiny a postavami z bájí. Umělci období romantismu se inspirovali  ranějšími mistry, jako byli Albrecht Dürer a Raphael. Práce prokazují vysokou úroveň kresebného umění, zobrazují obdivuhodnou škálu námětů a předvádějí použití řady dokonalých grafických technik, včetně nedávno vynalezené techniky litografie.
Mezi vystavenými autory jsou mj.: Caspar David Friedrich, Philipp Otto Runge, Wilhelm Tischbein, Carl Wilhelm Kolbe, Julius Schnorr von Carolsfeld, Friedrich Overbeck, Peter Cornelius, Karl-Friedrich Schinkel a Johann Christian Reinhart.

Více: 
 
Zpracovala: Irena Goldscheiderová


Vydáno: 02.11.2011