Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


66. editorial

 


Helena Horálková, Metro I, barevný linoryt, 29x57, 2009; © H. Horálková
Helena Horálková - grafika, Galerie Univerzity Pardubice, 17. 11. 2011 - 24. 1. 2012

Vážení čtenáři,
o grafickém umění vychází stále méně syntetických publikací i přesto, že svět grafiky je nejvíce „organizovaný“ co do počtu mezinárodních soutěží, přehlídek, internetových iniciativ. Ale jako většina podobných publikací, spoléhají jejich nákladné katalogy na vizuální účin reprodukovaných děl s nic neříkajícími texty a předmluvami. O to víc potěší zcela čerstvá informace z Muzea moderního umění v New Yorku, týkající se dvou mimořádných editorských počinů. V knižní a digitální podobě vydává MoMA titul The printed picture (Tištěný obraz), vztahující se ke stejnojmenné výstavě uspořádané zde v roce 2008-09. Je nejenom manuálem grafických technik včetně těch digitálních, bez kterých to v grafice opravdu nejde, ale i průvodcem bohatým materiálem výstavy, který komentuje Richard Benson, bývalý děkan The Yale University School of Artgrafik, uznávaný grafik, fotograf a spolukurátor jmenované výstavy. V tištěné podobě (308 str., 326 barevných reprodukcí) i v osmihodinové živé přednášce na webu, dokládá enormní kulturní a sociální roli, kterou toto médium od renesance až po dnešek sehrává. Na 30. listopad je stejnou institucí anoncována kniha kurátorky Oddělení grafiky a ilustrace Sarah Suzuki – What is a Print  (Co je grafika). Na příkladech slavných uměleckých osobností ilustruje vitalitu živého a stále se rozvíjejícího média.
Dnešní edici uvádí barevný linoryt Heleny Horálkové, v grafických a sběratelských kruzích známé grafičky, naposledy oceněné na chrudimském trienále ex libris. Její dílo vyniká osobitostí figurální grotesky, oscilující v polohách existenciální zasmušilosti a expresívně vyostřené epičnosti, jimiž vzácně navazuje na tradice evropského meziválečného expresionismu. Výstava slibuje mimořádný zážitek.
S Hanou Aulickou se za 2 týdny těšíme na shledanou.
Vaše Simeona Hošková 
 

17. 11. 2011


Vydáno: 21.11.2011