Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Atlasy, mapy, cestování a přírodopis - aukce

 

          


Sotheby´s Londýn, 34-35 New Bond Street, Velká Británie
15. listopadu 2011

TRIPE, LINNAEUS. POHLEDY NA BARMU. (NEGATIVY VYTVOŘENÉ V ČASOVÉM ROZMEZÍ SRPEN-LISTOPAD 1855; VYTIŠTĚNO V LEDNU-LISTOPADU 1856).
134 albuminové tisky z negativu na voskovém papíru (průměr 267 x 345mm nebo naopak), včetně dvou 2dílných skládacích panoramat (252 x 584mm), téměř všechny Tripe signoval v pravém dolním rohu obrázku (inkoust), samostatně upevněné na karton (447 x 578mm), konzervované volně (jako při jejich vydání) v původním modrém portfoliu ze safiánu na mramorovém kartonu, přebal se zlaceným titulem „Vzpomínky ve fotografiích na „Photographic Memorial of the Embassy to Amarapoora in 1855“ (Fotografický pomník velvyslanectví v Amarapuře, 1855). Položka č. 204 byla vydražena za 241,250 GBP, vyvolávací cena: 200,000-300,000 GBP. (Obr. vlevo)

Nejstarší fotografie vytvořené na různých místech v Barmě mimo Rangún. Jedinečný soubor 134 fotografií, speciálně vytvořených za účelem prezentaci těchto míst prvnímu markýzi z Dalhousie, generálnímu guvernérovi Indie, jenž vyslal Tripea do Barmy jako součást diplomatické mise. Jedná se o největší samostatný soubor Pohledů na Barmu, který Tripe vytvořil, a zahrnuje 18 tisků, které se neobjevují v pozdějším souboru 120 tisků. Tento cyklus představuje rovněž 13 unikátních tisků, z nichž 2 jsou vyobrazením dnes již neznámých míst.  
V dubnu 1855 první markýz z Dalhousie, generální guvernér Indie, navrhl, aby se politický výlet do Amerapury v Barmě uskutečnil až po anexi Pengu (Bago), ta stala se po anglo-barmské válce v roce 1852 britskou kolonií. Colesworthy Grant, umělec z Kalkaty, byl pověřen doprovázet tuto skupinu politického významu, ale bylo rozhodnuto, že se má připojit také fotograf (fotografie byla považována za vhodnější prostředek pro přesnou dokumentaci a Grant nebyl zručným fotografem). Rada ředitelů v Londýně vypracovala v roce 1855 směrnici, která prohlašovala „fotografii jako prostředek, díky němuž mohou zachytit přírodní scenérie a městskou zástavbu s výhodou dokonalejší přesnosti, nízké časové dotace, nižších finančních nákladů.“ Ptali se, zda fotografie bude hlavním prostředkem k zaznamenání architektury toho kraje a tak lord Dalhousie jmenoval Tripea „uměleckým fotografem“, aby mohl doprovázet delegaci.
V období mezi srpnem a listopadem 1855 vyfotografoval Tripe architektonické a krajinné výjevy v oblastech Prome, Thayet Myo, Yenan-gyoung, Tantabeng, Pugahm Myo, Tsagain Myo, Ava, Amerapura, Mengún a Rangún. To byly první fotografie, které Tripe vytvořil ve jménu britské vlády a proměnil své dovednosti z velmi schopného amatéra na profesionálního fotografa. „V době, kdy se na konci svého tříměsíčního výletu vrátil do Bangalúru, udělal více než 200 negativů, přičemž zkoumal vlivy klimatu a místa, stejně jako své vlastní naivity v oblasti fotografie. Dochované negativy svědčí o obtížích s přeexponováním a vzpurností chemikálií.“ (Taylor, s. 130) Tripeovy Pohledy na Barmu byly dobře přijaty a v roce 1856 byl jmenován oficiálním fotografem prezidentského úřadu Madras. „Jen několik málo fotografů v době použití kalotypie se přiblížilo k vytvoření tak trvalého výsledku jako [McCosh, Murray a Tripe] a ve vizuální citlivosti a technické dokonalosti zůstanou nepřekonanými.“ (Taylor, s.131)

TRIPE, LINNAEUS. POHLEDY NA MAISÚR. (NEGATIVY VYTVOŘENÉ V PROSINCI 1854; VYTIŠTĚNO V ROCE 1855).
56 albuminových tisků z negativu na voskovém papíře (průměr 268 x 347mm a naopak), včetně jednoho dvoudílného skládacího panoramatu (252 x 646mm), téměř všechny Tripe signoval inkoustem ve spodním pravém rohu obrázku, každý upevněn na kartonu (424 x 558mm) se vodoznakem „Nakreslil jsem tobě“ (Dewan s.141, obr.1), každý s číslem od 1 do 57 (mimo číslo 43).
Položka č. 203 byla vydražena za 181,250 GBP, vyvolávací cena: 100,000-200,000 GBP. (Obr. vpravo)

BRAUN, GEORG A HOGENBERG, FRANZ. CIVITATES ORBIS TERRARUM. [KOLÍN NAD RÝNEM: P. VON BRACHEL, 1623-1616].
6 dílů svázaných do 3 svazků,416 x 293 mm, jedna rytina s alegorickým výjevem a zakomponovaným titulem (pouze, ze 6),339 dvoustránkových ilustrací v rytině (pouze, z 362), zobrazujících přes 500 měst, všechny tisky kolorované, s latinským textem, seznam ilustrací na konci každé části, soudobá holandská zlacená teletina, kolem ústřední kartuše výzdoba zlacenými bordurami, hřbety se zlacenými motivy a štítky (toto platí pro svazek 2 a 3).
Položka č. 34 byla vydražena za 151,250 GBP, vyvolávací cena: 70,000-100,000 GBP. (Obr. uprostřed)

Překlad: Martina Pešková

Anglický text:

Obr.: © Sotheby´s

 


Vydáno: 08.12.2011