Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Vladimír Holub - The Survival*

         

Galerie Smečky, Ve Smečkách 24, Praha 1
8. února -  24. března 2012

Vladimír Holub (16.7.1912 - 9.12.1995) je označovaný jako "poslední surrealista", "polozapomenutý český modernista" nebo "zapomenutý autor avantgardy". Byl talentovaný, vzdělaný a inteligentní autodidakt, který psal originální hravé, humorné literární texty, např. Výpovědi, Aforismy, Metaforismy, Neologismy, Drobné rukopisy, Definice, Věty apod., věnoval se výtvarnému experimentu, kresbě, koláži a objektu. 
Žil v ústraní v Jindřichově Hradci, přesto udržoval kontakty s předními osobnostmi umělecké avantgardy v Československu i Západní Evropě a podrobně mapoval vývoj světového umění ve svém soukromém archivu. Ze starých mistrů obdivoval např. H. Bosche, P. Brueghela nebo A. Dürera, z moderních, např. P. Klee, C. Brancusiho, P. Picassa, J. Dubuffeta, I. Noguchiho, L. Fontanu, Y. Kleina, Niki de Saint Phalle, J. Beyuse aj. Těžiště jeho zájmu tvořili představitelé dadaismu a surrealismu M. Duchamp, F. Picabia, A. Breton, L. Aragon, P. Eluard, T. Tzara, M. Ernst a S. Dalí. Z českých autorů věnoval pozornost např. F. Kupkovi, Z. Rykrovi, J. Štýrskému, J. Kolářovi, L. Novákovi, M. Medkovi, J. Koblasovi a dalším. Ve své tvorbě využil podněty dadaismu, surrealismu i poválečného západoevropského umění.
Jeho dílo je objevováno postupně, přispívají k tomu články v odborném tisku, diplomové práce studentů uměleckých škol, expozice v muzeích a výstavy. K nejvýznamnějším patřila retrospektivní výstava uspořádaná v roce 2002 v Muzeu Wilhelma Lehmbrucka v Duisburgu, která byla zaměřená v souladu s programem muzea hlavně na prezentaci jeho sochařského díla. V roce 2006 v rámci výstavního projektu 100 let - 100 hlav zařadil ředitel téhož muzea Christoph Brockhaus Vladimíra Holuba mezi sto předních světových umělců 20. století.
V Galerii Smečky je představena další velmi důležitá část jeho tvorby - koláž. K vidění je téměř 200 koláží Vl. Holuba, které pocházejí ze sbírek Památníku národního písemnictví. Soubor koláží doplňují objekty, zapůjčené ze sbírek Muzea Jindřichohradecka.
 
Letos uplyne 100 let od umělcova narození.

Vilma Hubáčková

Výstava se koná ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví.
Výstavní projekt: Gallery, s.r.o., kurátorka: PhDr. Vilma Hubáčková


Obr. nahoře zleva: Ruměnec, koláž, 1966; Paní T.Duchampová, koláž, 1970; obr. dole zleva: Kocour Julliard, koláž, 1968; Kocour Ovidius, koláž, 1966; Malíř, koláž, 1968; © PNP                                

 

 


Vydáno: 22.03.2012