Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Grafika roku 2011- výsledky soutěže

 

 

18. ROČNÍK CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE GRAFIKA ROKU 2011

17. ROČNÍK CENY VLADIMÍRA BOUDNÍKA 

pod záštitou primátora hlavního města Prahy Bohuslava Svobody

Clam-Gallasův palác, Husova ul. Praha 1
28. února – 1. dubna 2012

                                         

Pořadatel: občanské sdružení Inter-Kontakt-Grafik

Hlavní spolupořadatel: hlavní město Praha

Spolupořadatel: Městská část Praha 1

Finanční podpora: Ministerstvo kultury ČR

Nadace českého výtvarného umění

Hlavní partneři:

Pražská plynárenská, a. s.

Metrostav a. s.


Partneři:
Institut mikroelektronických aplikací, s. r. o.

Chemia System Geo, s.r.o.
Fakulta umění a designu UJEP Ústí n. L.
Grapheion.cz

Do 18. ročníku soutěže Grafika roku bylo přihlášeno celkem  351 prací, vystaveno 187 děl.
Komise 18. ročníku soutěže Grafika roku 2011 se konala 12. ledna 2012 ve velkém radničním klubu Staroměstské radnice v Praze
.

Hlavní předsedkyně porot: Doc. Eliška Čabalová

I. Statutární ceny a čestná uznání:

Kategorie A  základní - grafické listy větší než A4
Zasláno 124 grafických listů a vystaveno 86 prací.


PorotaPhDr. Eva Neumannová (předsedkyně),  kurátorka, Galerie umění Karlovy Vary; PhDr. Eva Bendová, kurátorka Sbírky grafiky a kresby, NG v Praze; PhDr. Milada Frolcová,  kurátorka Slováckého muzea, Uherské Hradiště; PhDr. Simeona Hošková, ředitelka o.s. Inter-Kontakt-Grafik; prof. ak. mal. Jiří Lindovský, vedoucí ateliéru Grafika I., AVU v Praze; Mgr. Hana Nováková, ředitelka Galerie výtvarného umění Havlíčkův Brod; ak. mal. Jindřich Růžička; PhDr. Karel Srp, PhD., šéfkurátor  Úseku sbírek a odborné přípravy výstav GHMP

  Čestná cena poroty:

kolorovaná suchá jehla Manhattan, autork Marie Filippovová, 95 x 60 cm
 
Pro harmonické vyvážení geometrických a senzuálních složek obrazu v technice kolorované suché jehly abstrahujícího konkrétní architektonický motiv.
 

Statutární cena hlavního partnera Pražská plynárenská, a. s.:

hlubotisk z lina Parkoviště, autor Jiří Samek, 70 x 97 cm

Za originální přístup k ojedinělé technice linorytu z hloubky, sumarizujícímu civilní realitu do mimořádně poetické výpovědi.


ČESTNÁ UZNÁNÍ:
Roj,
vlastní hlubotisková technika, autor Šimon Brejcha; E-Pole, digitální tisk, autor Zbyněk Janáček; Stůl a židle, linoryt, autor Vojtěch Kovářík; Na konci zahrady, barevný linoryt, autor Ivo Křen; Mechanika davu, serigrafie, autor Jan Měřička; Jádro, tisk ze dřeva, autor Miloš Michálek; Stíny na evolventě, materiálový tisk, autor Lubomír Přibyl.Kategorie B - malé formáty do rozměru A4
Přihlášeno  45 grafických listů, vystaveno 26 děl.

Porota: ak. mal. Alena Laufrová (předsedkyně); PhDr. Rumjana Dačevová, historička výtvarného umění; PhDr. Magdalena Juříková, kurátorka Galerie Zlatá husa

 

 

Statutární cena partnera Chemia System Geo, s.r.o.:

měkký kryt  Malá kantáta, autor Petr Štěpán, 29 x 21 cm

Porota hodnotila dosažení duchovní hloubky tématu úspornými grafickými výrazovými prostředky. 


Čestná uznání:
Schůzka, polymer, autorka Šárka Trčková; Velká čínská zeď,  linoryt, autor Martin Manojlín.


Kategorie C - studentské práce
Přihlášeno 150 grafických listů, vystaveno 51 děl.


Porota:  
ak. mal. Dalibor Smutný (předseda), odborný asistent ateliéru Grafika I, AVU v Praze; prof. Mgr. Miloš Michálek, Fakulta umění a designu UJEP Ústí nad Labem; doc. Ondřej Michálek,  Katedra výtvarné výchovy PedF UP v Olomouci; doc. ak. mal. Jaroslava Severová, Katedra výtvarné kultury a textilní tvorby PedF Univerzity Hradec Králové; doc. ak. mal. Ivan Špirk, Katedra výtvarné výchovy PedF UK v Praze

 

 

Statutární Cena starosty městské části Praha 1:

digitální tisk  Zrcadlo,  autor Vojtěch Pálka, 100 x 190 cm,  (V. roč.  AVU Praha,  ateliér Grafika I., prof. Jiří Lindovský).

Komise ocenila autorův výrazný, osobitý grafický projev, korespondující s pochopením a využitím digitálního média. V citaci prožitku intimního příběhu i způsobu zpracování obrazového prostoru základními grafickými prostředky vrstvením šrafur, vytváří kompaktní a přesvědčivé dílo, přitažlivé svojí originální vizuální hodnotou.

 

Cena EXIT – Grafika Fakulty umění a designu UJEP v Ústí n. L.:

digitální tisk Stopy města, autorka Kateřina Lehká, 100 x 70 cm,  (II. roč. PedF Univerzity Hradec Králové,  ateliér Grafická tvorba a multimédia, prof. Jaroslava Severová).

Autorka nepopisuje svět prostřednictvím iluze reality, ale redukuje formu do elementárních grafických stop, vytvářejících podmanivou strukturu detailů, gradujících účinkem barvy. Komisi zaujal způsob, jakým studentka analyzuje obrazový prostor do nové skladebnosti, jenž není pouhou technologickou metodou, ale osobitým způsobem grafického myšlení.

Čestná uznání:
Rty?, sítotisk, autorka Barbora Halamová ( Fakulta umění a designu UJEP, Ústí n. Labem, ateliér Vizuální design, prof. M. Michálek); Zátiší č. 04, digitální tisk, autor Martin Štěpánek (3. roč. PedF Univerzity Hradec Králové, ateliér Grafická tvorba - multimédia, doc. J. Severová).


Kategorie D - autorské knihy s použitím grafických prvků  a technologií
Přihlášeno 32 autorských knih, vystaveno 24 děl.

Porota:
PhDr. Vilma Hubáčková
(předsedkyně), vedoucí Uměleckých sbírek Památníku národního písemnictví, Praha; doc. PhDr. Eliška Čabalová, vedoucí ateliéru Obalový a knižní design, Fakulta umění Ostravské univerzity; doc. Blanka Růžičková,  Katedra výtvarné výchovy PedF Masarykovy univerzity v Brně

 

 

Statutární Cena časopisu Grapheion:
 
autorská kniha Darmo mluvit, autor Martin Raudenský,  24 x 33 cm

Za  komplexní podobu knihy, za výrazné energické zpracování tématu.


Čestná uznání:
autorská kniha Cesta, autor Jakub Elbrs (Vyšší odborná škola grafická Praha, ateliér Knižní grafika, vedoucí Milan Erazim);autorská kniha Zvíře v nás, autorka Lenka Kahuda Klokočková ( 5. roč. AVU Praha, Grafika I., J. Lindovský).
 
 
II. Speciální ceny za grafické techniky

Porota:
Prof. Jiří Lindovský (předseda); PhDr. Magdalena Juříková; ak. mal. Alena Laufrová; PhDr. Eva Neumannová; ak. mal. Jindřich Růžička; doc. ak. mal. Ivan Špirk


 
 

Speciální cena hlavního partnera společnosti Metrostav a. s. za techniku tisku z výšky:

barevný linoryt Na konci zahrady, autor Ivo Křen, kategorie A,  70 x 100 cm

Za grafický list zpracovaný suverénně zvládnutou technikou mnohabarevného linorytu.

 

 
Čestná uznání:
Město I,  linoryt, autorka Helena Horálková, kat. A; Expanzivní, linoryt, autorka Zdenka Hušková, kat. A;  Stůl a židle, linoryt, autor Vojtěch Kovářík, kat. A; Jádro, tisk ze dřeva, autor Miloš Michálek, kat. A.


 

Speciální cena Nadace českého výtvarného umění za techniku tisku z hloubky:

lept Na poličce, autorka Marie Blabolilová, kat. A,  42,2 x 59,2 cm

Bravurní grafické zpracování klasického zátiší v technice čárového leptu.

Čestná uznání:
Chrám lesa IV,  škrábaná akvatinta a mezzotinta, autor Robin Kaloč, kat. A; Nové domy, hlubotisk, akvatinta, vlastní technika, autor Ondřej Michálek, kat. A; Stíny na evolventě, materiálový tisk, autor Lubomír Přibyl, kat. A; Večer, mezzotinta, autor Dalibor Smutný, kat. A.

 

Speciální cena partnera Institut mikroelektronických aplikací s. r. o. za počítačovou grafiku:
            
     
digitální tisk  Lines 10 Dsč, autorka Jaroslava Severová, kat. A,  70 x 70 cm

Porota ocenila vysoce individualizované a tvořivé využití standardních komerčních programů (Adobe Photoshop a Adobe Illustrator) pro poutavé vizuální předvedení důsledků gradace chaosových iterací.

 

 
Čestná uznání:
E-Pole, digitální tisk, autor Zbyněk Janáček, kat. A; Stopy města, digitální tisk, autorka Kateřina Lehká, kat. C ( 2. roč. PedF Univerzity Hradec Králové, ateliér Grafická tvorba a multimédia, doc. J. Severová); Co zbylo z víry, digitální tisk + mat. laminace, autorka Pavla Myslíková, kat. A; Zrcadlo, digitální tisk, autor Vojtěch Pálka, kat. C (5. roč. AVU v Praze, ateliér Grafika I., prof. J. Lindovský).


Cena diváka 2010
:

1. digitální tisk Free, autorka Petra Krupíková, kat. A
    linoryt V rákosí, autor Miloš Sláma, kat. A
2. vlastní technika Chaos, autor Šimon Brejcha, kat. A
3. lept, mezzotinta Prázdná krajina, krajina bez lidí, autorka Lenka Vilhelmová, doprovodná soutěž Krajina

 


Vydáno: 29.03.2012