Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


69. editorial

 


Porota (kategorie A) 18. ročníku Grafiky roku 2011

Vážení čtenáři,
vstupní obrázek připomíná práci poroty - v kategorii A velkých formátů - 18. ročníku Grafiky roku 2011, která zasedala 12. ledna ve Velkém radničním sále Staroměstské radnice v Praze. Novinkou letošního ročníku je, že ve studentské kategorii, v historii soutěže obeslané vůbec nejpočetněji, budou uděleny 2. ceny  - starosty Městské části Praha 1 a Fakulty umění a designu UJEP -Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem v rámci soutěže Cena EXIT- Grafika. Další informace o této celostátní studentské soutěži jsou k dispozici v tomto vydání. S předstihem připomínáme, že zahájení výstavy Grafika roku a Cena Vl. Boudníka se uskuteční v pondělí 27. ledna t. r. v 17.00 v pražském Clam-Gallasově paláci, Husova 20. Ráda bych Vás také informovala, že Grapheion cz. bude do budoucna sledovat výhradně aktivity týkající se grafického umění – tzv. volné grafiky, autorské knihy, umění papíru, ex libris a dějin krásné knihy s přesahy do oblasti grafického designu, s kterým současná grafika, zvláště nejmladší generace, nalézá čím dál více společný grafický jazyk. Na druhé straně bude naší snahou pohled do života grafiky prohloubit v podobě recenzí, rozhovorů, návštěvami v ateliérech. Podstatu budou samozřejmě tvořit anonce výstav a oznámení o soutěžích a mezinárodních veletrzích, kterých toto vydání ostatně přináší plnou nůši.
S Hanou Aulickou se za 14 dnů opět těšíme nashledanou.
Vaše Simeona Hošková   

69. vydání, 26. 1. 2012


Vydáno: 01.03.2012