Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


70. editorial

 


Vladimír Holub, Kocour Ovidius, koláž, 465 x 630 mm, 1966,  ze sbírek PNP; © PNP
Vladimír Holub - The Survival, Galerie Smečky, 8. února - 24. března 2012

 

Vážení čtenáři,
 Galerie Smečky potvrzuje opět nepsané pravidlo, že všestranní kolážisté jsou zpravidla i činnými literáty, a že nikoliv náhodou  se právě v této galerii daří spolupráci s Památníkem národního písemnictví -  vlastnícím v tomto ohledu skutečné poklady. Tím  je i neznámé dílo „posledního českého surrealisty“ jindřichohradeckého Vladimíra Holuba, jehož koláže, literární texty a plastiky galerie nejen poprvé zveřejňuje, ale upozorňuje na mimořádnou osobnost „zapomenutého autora české avantgardy“. Velký prostor kvalitní grafické tvorbě věnuje Galerie Pecka. Tentokrát sáhla opět najisto, když vystavila grafický cyklus  Záhada na jezeře Loch Ness Martina Velíška, který ho vytvořil pro 26. mezinárodní bienále Art Humor v italském Tolentinu. Autor znovu potvrzuje kvality vypravěče schopného se přiblížit světu dětského humoru a vzácně jej integrovat do primární struktury výtvarného jazyka leptu. V prostoru grafiky je název, jímž Miloslav Polcar na své výstavě v Hollaru  stvrzuje  podstatu dnes již téměř třicetiletého díla, oscilujícího mezi obrazem, grafikou a plastikou. Způsobem, jakým interpretuje význam matrice a proces transferu, podnětně  přispívá  k současné diskuzi o grafickém umění. Galerie města Plzně si zvolila papír jako primární medium pro další tvůrčí eskapády ilustrátorky Daisy Mrázkové, kolážistů Pavly Aubrechtové a Josefa Hrubého, pro které se papír stává aktivním východiskem tvůrčích experimentů. A pozornosti hloubavých čtenářů doporučuji skvělou  fenomenologickou reflexi grafického umění, jíž je habilitační přednáška Mikoláše Axmanna. Další zajímavé typy - nejen na výstavy - naleznete v tomto 70. vydání, s dalšími se přihlásíme po zahájení Grafiky roku.
S Hanou Aulickou se těšíme opět na shledanou.
Simeona Hošková 
 
 
70. vydání, 10. 2. 2012
 


Vydáno: 01.03.2012