Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI










 


 

 

 


Martin Raudenský, statutární cena v kat. D - autorské knihy

 


Martin Raudenský, Darmo mluvit, autorská kniha, 24 x 33 cm; © M. Raudenský

Statutární Cena časopisu Grapheion:
"Za  komplexní podobu knihy, za výrazné energické zpracování tématu."



MARTIN RAUDENSKÝ

Autorská kniha „Darmo mluvit“ je koncipována do podoby obrazového eseje, jehož základní výrazový prostředek představuje kresba dále transformovaná příslušnou tiskovou technologií. Obrazový materiál tematicky volně vychází ze stejnojmenné autorské výstavy. Publikace má formu nízko nákladové autorské knihy, tištěné v kombinaci více tiskových technologií (sítotisk, ofset, knihtisk) a vázané v ručně šité vazbě. Kniha byla vydána v limitované edici 170 číslovaných, autorem signovaných výtisků. Projekt byl realizován v grafických dílnách Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. Základní svazek obsahuje řadou motivů vzájemně volně významově i stylově provázaných. Hlavní část knihy doplňují dva formátem a barevností vydělené sešity, které zahrnují doprovodné texty a fotodokumentaci autorské  Kniha vznikala během jednoho roku. Realizace probíhala postupně a jednotlivé kresby mají charakter komentářů, jež se odvíjí od zážitků autora v daném časovém údobí. Na počátku procesu si autor vytyčil rozsah, formát a základní strukturu publikace, obsah nabýval konkrétní podoby až v průběhu realizace. Tisk nákladu probíhal postupně (nikoliv naráz pro celou knihu) po jednotlivých tiskových arších (respektive jednotlivých složkách knižního bloku). Kresby a předtisková příprava pro následující část knihy (složky o 16 stranách) vznikaly až po vytisknutí předchozího archu. Mezi tiskem každého archu vždy uplynula určitá časová prodleva. Tento postup umožnil autorovi bezprostředně reagovat na prožité a současně reflektovat podobu předcházejícího již vytištěného materiálu. Na realizaci edice se spolu s autorem podílel tým spolupracovníků
(Martin Raudenský).

Martin Raudenský reflektuje problematiku umění grafiky nejen v práci teoretické a pedagogické, ale věnuje se i vlastní výtvarné tvorbě. V posledních letech byl pravidelně zastoupen na řadě významných výstav z oblasti knižní tvorby, grafického designu a ilustrace (Bienále Brno, Bienále ilustrací Bratislava, Buch Kunst Hamburg, Photography & the Artist Book New York, Komiksfest Praha aj.). V roce 1999 spoluzaložil skupinu grafického designu „Rizoto“. Skupina se věnuje projektům na hranici užitého designu a vizuálního umění, často cíleným mimo tradiční galerijní provoz (intervence do veřejného prostoru, interaktivní počítačové animace, komiks apod.). Od roku 2005 spolupracuje s předním nezávislým divadelním souborem „Buchty a loutky“. Od roku 2010 je členem sdružení „Ilustrátoři.net“.

Nar. 27. 4. 1968 Ústí n. L. Studia: 1986–91 PF UJEP Ústí n. L., katedra výtvarné výchovy; 1991–94 VŠUP Praha, mimořádné postgraduální studium - obor filmová a televizní grafika (prof. M Jágr a prof. J. Barta), 2007 obhajoba doktorské práce na PedF UJEP Ústí n. L., katedra výtvarné výchovy, (prof. J. David) na téma „Hra v grafickém umění“. Pedagogická činnost: přednáší grafiku, ilustraci a grafický design na Fakultě užitého umění a designu UJEP v Ústí n. L a na Katedře výtvarné výchovy PF UK v Praze. Samostatné výstavy (výběr): 1998  Zorro číhá v předsíni, Galerie E.Filly, Ústí n. L.; 2000 Rizoto bazar, Galerie E. Filly, Ústí n. L.; 2001 ULB 36 60 (jako RIZOTO), Galerie „Suterén“, Ústí n. L.; 2010 Galerie „Armaturka“, Ústí n. L. Skupinové výstavy (výběr): od 1998 Grafika roku, Praha; od 2000 Mezinárodní bienále grafického designu, Moravská galerie, Brno; 2002 Současná česká a francouzská autorská kniha, Centrum autorské knihy St. Yrieix la Perche, Francie; 2003, 2005 Národní knihovna; Bienále ilustrací Bratislava BIB. Bratislava; 2006 Photography & the Artist Book, The Light Factory, New York, USA; 2011 BigMag – Časopisy v Česku po roce 1989, DOX, Praha. Ocenění: Grafika roku: 2003 čestné uznání v kat. D, 2011, Cena v kat. D – autorská kniha.
Darmo mluvit/Idle Talk.
Autor: Martin Raudenský, Nakladatel: Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem Text publikace: Miloš Michálek, Vendula Fremlová, Překlad: Petra Fabingerová, Josef Procházka, Grafická úprava: Pavel Frič, Sítotisk: Jaromír Limr, Ofsetový tisk: Stanislav Bauer, Knihtisk: Martin Raudenský, Vazba: Jana Přibíková, Výška: 330 mm, Šířka: 240 mm, Papír: Bibliofil 170g/m2, Excudit 320g/m2

www.rizoto.cz     www.ilustratori.net

 


Vydáno: 29.03.2012