Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Ivo Křen, cena za techniku tisku z výšky

 Ivo Křen, Na konci zahrady, barevný linoryt, 70 x 100 cm; © I. KřenIVO KŘEN - Speciální cena hlavního partnera společnosti Metrostav a. s.
za techniku tisku z výšky

Porota speciálních technik 18. ročníku celostátní soutěže Grafika roku 2011 pod vedením prof. Jiřího Lindovského udělila cenu Ivo Křenovi za grafický list zpracovaný suverénně zvládnutou technikou mnohabarevného linorytu. 


 
Ivo Křen se v grafické tvorbě specializuje na techniku linorytu. První linoryty vytvořil v r. 1988 jako diplomovou práci zaměřenou na ilustrace k básnické skladbě Vladimíra Holana Noc s Hamletem. Brzy opustil strohost černobílého tisku a dal přednost barevným soutiskům, vrstvení prostupujících se barevných struktur vedle monochromních ploch, kde je barva nositelem významu a součástí vyjádření všech smyslových vjemů i citových vazeb. Jeho díla vznikají postupným rytím do jediné tiskové matrice. Fascinovaně si užívá momenty opakovaného „zázraku proměny“, kdy se s barevnými vrstvami grafika pomalu rodí pod rukama. Návrh proto načrtává jen v základních rysech a nechává se bez rozpaků ovlivňovat aktuálním výrazem díla, který nabízí mnoho různých cest jak dál. Vyhýbá se lisu, tiskne ručně hladítkem.
      V současné době Ivo Křen využívá techniku barevného linorytu ke zcela volné tvorbě jako výjimečně variabilní nástroj, nabízející nepřebernou škálu způsobů práce - od iluzivních rytých struktur, přes monochromní plošnost až po možnost vytvářet tiskem pastózní škvárovité nánosy, které vystupují z plochy jako reliéfní prvek. Linoryt mu umožňuje rozmáchlé barevné gesto i střídat plochy s drobnopisnými detaily struktur, monumentalitu prolínat s křehkostí. Navíc mu svou podstatou tato technika poskytuje i možnost uklidňujícího řádu kontemplativní práce, který naplňuje rytím tisíců vrypů a vrstvením barev ve strukturách. Akceptování zdlouhavého postupu práce jako nutného procesu má v sobě velkou vnitřní sílu klidu. Ivo Křen je v profesní rovině spjat i se sklářským uměním. Vedle toho, že řadu let působí jako kurátor sbírky moderního ateliérového skla ve Východočeském muzeu v Pardubicích, je také zakladatelem, teoretikem a mluvčím sklářské umělecké skupiny Rubikon.
(Z textu PhDr. Marie Kohoutové k výstavě v Galerii Pokorná v Praze)

 

Nar. 6. 2. 1964 v Pardubicích. Studia:1983 – 88 Pedagogická fakulta Hradec Králové - obor výtvarná výchova, český jazyk. Samostatné výstavy (výběr): 1994 a 1999 Východočeská galerie v Pardubicích; 2002 Městské muzeum a galerie v Poličce; 2004 Galerie Hollar, Praha; 2011 Ivo Křen - Carpe Diem, Oblastní galerie v Liberci. Skupinové výstavy (výběr): se Skupinou Rubikon  (2001 Reykjavik Art Museum, Reykjavik, Island; 2003 The Mission of the Czech Republic to the European Communities, Brussels, Belgie; 2011 Neues Rathaus, Weiden, Německo); od 1997 Grafika roku, Praha a účast na řadě mezinárodních grafických bienále a trienále (2001 2nd International Small Engraving Exhibition, Cremona, Itálie; 2004 Miniprint Triennial, Lahti, Finsko; 2007 V. mezinárodní trienále grafiky Praha, Transfery, Praha). Ocenění: 2000 Cena hlavního sponzora – České  pojišťovny, 6. Festival komorní grafiky, Galerie Hollar, Praha; Grafika roku 2003 a 2011 Cena za linoryt; Cena v technice tisku z výšky;  2006 a 2009  Čestné uznání za grafickou techniku; Čestné uznání v kat. A.
      


Vydáno: 29.03.2012