Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Marie Filippovová, Čestná cena poroty

 

 

 
Marie Filippovová, Manhattan, kolorovaná suchá jehla,  95 x 60 cm; © M. Filippovová

Čestná cena byla udělena 
"pro harmonické vyvážení geometrických a senzuálních složek obrazu v technice kolorované suché jehly abstrahujícího konkrétní architektonický motiv."MARIE FILIPPOVOVÁ


„Kolorovaná suchá jehla Manhattan je první prací ze stejnojmenné řady. Jednotlivé listy vycházejí ze zážitku z architektury po mé návštěvě v NewYorku v roce 2010 a představují nondeskriptivní záznamy viděné skutečnosti. Celkovým záměrem série prací na toto téma je víceméně hra s variacemi barevnosti jednotlivých tisků. Reflexe místa by měla naplnit mou představu "koncipovaného" města.“  (Marie Filippovová)

Grafice a kresbě, které Marie Filippovová vystudovala, zůstala celý život věrná. V grafice 60. let reflektovala odkaz Skupiny 42 , v cyklu Nebo nebe z poloviny osmdesátých let se objevuje písmo. Později se zabývá malbou rostlinnými extrakty. Na přelomu osmdesátých a devadesátých let do ryze osobních témat vstupuje okolní svět, složité postavení člověka v moderní společnosti.  Soustředění na hluboká lidská traumata vyústilo v Otevřený projekt - osobité vidění (v osobitě zpracovala) tématiky holocaustu . Perforované archy se statisíci body, vytvářející nepravidelný rastr, zachycují množství zmařených lidských osudů. Technika perforování s pozitivním bodem ji posunula na hranici grafické a plastické tvorby. Hra s prostorem pokračuje i v posledních  pracích, které vznikaly po návštěvě New Yorku na konci první dekády 21. století. Zde postupuje opačně, vysoce plastickou strukturu mrakodrapů Manhattanu převádí do plochy grafického listu, v němž je geometrický řád architektury narušen snad jen odrazem mraků.  A něco v jejích listech vyjadřuje i pocity svobody a naděje, které panorama New Yorku dodnes symbolizuje.  (Hana Karkanová)


Nar.  26. 7. 1938 v Brně. Studia: 1954–57 Výtvarná škola v Praze;  1957-63 VŠUP Praha, ateliér volné a užité grafiky a knižní kultury (prof. A. Strnadel). Pedagogická činnost: 1974 - 96 Střední škola uměleckých řemesel v Brně (obor grafika, kresba a kaligrafie). Samostatné a skupinové výstavy: Její dílo bylo prezentováno na více jak padesáti výstavách doma i v zahraničí, účastnila se též desítek kolektivních výstav a přehlídek. Ocenění: Obdržela řadu profesních cen a uznání, např. 2008 Cena města Brna za celoživotní dílo; Grafika roku 2011, Čestná cena poroty kategorie A.


Vydáno: 29.03.2012