Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Jaroslava Severová, cena za počítačovou grafiku

 


Jaroslava Severová, Lines 10 Dsč, digitální tisk, 70 x 70 cm; © J. Severová

Speciální cena partnera Institut mikroelektronických aplikací s. r. o. za počítačovou grafiku:
"Porota ocenila vysoce individualizované a tvořivé využití standardních komerčních programů (Adobe Photoshop a Adobe Illustrator) pro poutavé vizuální předvedení důsledků gradace chaosových iterací."

 

JAROSLAVA SEVEROVÁ

Grafika Lines 10 je z řady, která pokračuje v úvahách o nepravidelnostech, chybách, neurčitostech a "šumu". Zárodky chaosu rozeznávám jako příčinu pohybu, změn. Zajímá mě také způsob zobrazování. V minulých dvou letech jsem v několika grafikách zkoušela možnosti 3D konstrukce. Teď se vracím k jednoduché plošné kresbě. Objekty zvětšuji, dostávám se dál, hloub, k detailu nebo struktuře. Začínám fotografií nebo kresbou, kterou dále upravuji v počítači. Používám programy Adobe Photoshop a Ilustrator. Tisknu  inkoustovým plotrem  na papír.“ (Jaroslava Severová)

Jaroslava Severová vstoupila do uměleckého světa na konci 60. let a ve svém díle reflektuje traumata i triumfy složité situace 2. poloviny 20. století. Počáteční inspiraci nalezla v nové figuraci, která oproti existenciálnímu individualismu informelu naznačovala poněkud humanističtěji výhled, zároveň naslouchala i jazyku geometrie. V grafickém a malířském směřování zhodnocovala plošnost média, logiku kompoziční výstavby a citlivost k jemným výtvarným odstínům. Osobitě objevovaný slovník rozvíjený procítěnými a promýšlenými promluvami, se stával bohatším a srozumitelnějším. Autorce umožnil obracet se k vnějším civilizačním vlivům, které udržuje v potřebné životní rovnováze a modeluje i jejich, ještě nejasnou budoucnost: tíhne k výzvám nových technik a technologií, které nabízejí dosud neužívané umělecké prostředky a nastolují i původní a specifickou tematiku. Do repertoáru jejích prostředků se dostávají objekty, často podporované důmyslnou mechanikou a elektronikou, fotografie, světelné objekty a instalace s neonem. Rostoucí dostupnost digitálních technologií 90. let nabídla autorce vyspělejší nástroj pro systematické zkoumání výtvarných obsahů, formálně vyjádřený prostřednictvím cyklů. Prověřování dosahu kompoziční variability, která ruší vládu rigidního řádu a nahrazuje jej pravdivějším řádem s lokálními fluktuace a mžikovými sklony, se počítačovými prostředky umocňuje a stupňuje v dalších vrstvách. Téma i technika tu souhlasně dovolují použít matematicky řízené iterace k postižení nově vnímané vazby chaosu a řádu.   (Aleš Svoboda, J. Severová a vesmír trvalých invokací. 2012)

Nar. 1. 4. 1942.  Studia: 1960-66 - Akademie výtvarných umění v Praze; Ped. činnost: 1992–2007 pedagogem na Fakultě architektury ČVUT v Praze (1995 docentkou); od 2005 Katedra výtvarné kultury PedF Univerzity Hradec Králové. Samostatné výstavy (výběr):1967 Reekumgalerij,  Apeldoorn; 1968 Galerie Zelle,  Reutlingen; Praha : 1971 Galerie Hollar; 1984 Galerie Fronta, 1993 Galerie V. Špály, 2001 Galerie Gambit, 1994 České kulturní centrum, Berlin; 2007 Galerie moderního umění, Hradec Králové; 2008 Alšova jihočeská galerie / Wortnerův dům, České Budějovice. Skupinové výstavy (výběr): od 1968 se zúčastnila řady mezinárodních grafických bienále a trienále (2001 III. international triennale of Graphic, Palác Adria, Praha; 2003 7. international Biennial of Drawing  and Graphic Arts, Györ, Hungary; Tschechische Grafik, Berlin; 2003-04 Eurografik Moscow; Czech Prints of the Sixtees, Czech culture Centrum, Paris; 2007 5. International Print Triennial Praha; 2009 The International Print Triennial Kraków; 2011 Česká grafika, Galerie Space Lou, Seoul. Ocenění;  2005 Cena Vladimíra Boudníka; 2009 Cena primátora města Opole, Mezinárodní grafické trienále  Krakow; Grafika roku 2001 a 2004 Cena v kat. A;  Grafika roku  2002, 2007 a 2011 Cena za počítačovou grafiku.


Vydáno: 29.03.2012