Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Kateřina Lehká, mimořádná Cena EXIT - Grafika ve studentské kategorii C

 


Kateřina Lehká (II. roč. PedF Univerzity Hradec Králové, ateliér Grafická tvorba a multimédia, prof. Jaroslava Severová), 
Stopy města, digitální tisk, 100 x 70 cm; © K. Lehká 

Cena EXIT – Grafika Fakulty umění a designu UJEP v Ústí n. L.:
"Autorka nepopisuje svět prostřednictvím iluze reality, ale redukuje formu do elementárních grafických stop, vytvářejících podmanivou strukturu detailů, gradujících účinkem barvy. Komisi zaujal způsob, jakým studentka analyzuje obrazový prostor do nové skladebnosti, jenž není pouhou technologickou metodou, ale osobitým způsobem grafického myšlení."


KATEŘINA LEHKÁ

Věnuji se architektonické i grafické tvorbě. V grafice se pak tematicky často obracím právě k architektonickým námětům. Zaměřuji se především na grafiku počítačovou a to jak užitou, tak volnou. Ráda se však navracím i ke klasickým grafickým technikám.“  (K. Lehká)

Nar. 17. 6. 1986 v Hradci Králové. Studia: 2005 -11 ČVUT, Fakulta architektury (obor Architektura – bakalářské a magisterské studium), od 2010 Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, obor Grafická tvorba – multimédia. Skupinové výstavy: 2005-11 účast na každoročních ateliérových výstavách FA ČVUT; 2011 Výstava diplomových prací FA ČVUT; Výstava XIII. Trienále českého ex-libris Chrudim. Ocenění: 2002 Cena ve výtvarné soutěži Alšova země; Grafika roku 2011, Cena EXIT- Grafika Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem v kat. C.

 

 

 


Vydáno: 29.03.2012