Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


73. editorial

 


Již za tři dny, v neděli 1. dubna, končí výstava Grafika roku 2011 a Cena Vl. Boudníka.

 

Vážení čtenáři,
hlavní pozornost dnes věnujeme za několik dní končící výstavě Grafika roku. Slovem a obrazem představujeme všechny oceněné autory. Připojujeme 1. část ankety, ve které byli osloveni členové porot, ocenění autoři, vystavující a nevystavující umělci a teoretici. Schází se tak pozoruhodné a velmi cenné názory, postřehy, komentáře, recenze a někdy i kritiky, vzácné proto, že je píší silné tvůrčí osobnosti schopné věcně a otevřeně formulovat osobní postoje a jemné tvůrčí nuance zobecňovat v úhlu současných tendencí. Tak např. popisuje Ondřej Michálek pocity porotce: „Udělením ceny se i porota dozvídá cosi důležitého o sobě samé. A laureát, ten je samozřejmě šťastný. Je ale šťastný hlavně proto, že už není se svým tušením sám.“  Téměř všechny příspěvky věnují pozornost digitální grafice, žhavému tématu pro „neprůhlednost“ vztahu tvůrčí inovace a hotových programů, pro její fatální symbiózu s fotografií, pro všechno to, co přinejmenším porotě Grafiky roku dělá těžkou hlavu. Snad nejhlouběji do problému sáhl Vojtěch Pálka (jako student již podruhé oceněný na Grafice roku). Zamýšlí se mj. nad pozitivy, riziky a negativy počítačové grafiky na jedné a digitálního tisku na straně druhé, rozlišuje tvůrčí náhodu experimentu a náhodnost počítačové myši. Hodnotit kompetentně počítačovou grafiku, rozlišit cílevědomý přínos od náhodných manipulací programů je pro nezasvěceného velmi obtížné. Je známo, že zatímco v minulosti grafika přejímala nové technologie v okamžiku, kdy vymizelo její komerční využití, dochází nyní k jejich vzájemnému časovému prolnutí. Originální grafika a grafický design se, zvláště v mladé generaci, neuvěřitelně sbližují, a ještě nedávno zavrhovaný počítač je obecně ztotožňován s novým grafickým myšlením. Ale jak někde originálně poznamenal prof. Walter Jule z Univerzity of Alberta v Edmontonu –„Na celém světě se odehrává obrovské množství dalších změn, které jsou stejně podstatné a z hlediska dlouhodobého vývoje grafické tvorby možná podstatnější než použití moderních technologií, ale právě změna technologií je tak markantní, že přínos ostatních změn hrozí úplně zakrýt“. Je přitom docela možné, že právě ty máme před očima a přece je – zatím - nevidíme. Pro grafiku, která se vyvíjí Jedna z druhé - jak trefně svoji instalaci pojmenoval Miloslav Polcar - je Juleův postřeh zvláště inspirující.Shodou okolností se do Polcarova ateliéru vypravila Alena Laufrová a připravila pro Vás další z jejích rozhovorů.
A nezapomeňte, že Grafika roku v Clam-Gallasově paláci je otevřena ještě 3 dny –do neděle 1. dubna. Vřele uvítáme Vaše náměty, připomínky, postřehy a kritiky a jsme připraveni je publikovat. Diskuze ke grafice je nedostatkovým zbožím a díky naší anketě ji můžeme s Vámi čtenáři směle zahájit.
S Hanou Aulickou se na Vás těšíme opět za 14 dní.
Simeona Hošková 

73. vydání je k dispozici na adrese: www.grapheion.cz
29. 3. 2012


Vydáno: 10.04.2012