Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Konference: Autoři, knihy, knihovny, technologie, právo, věda a etika v době internetu - 11. 5.

 

 

Otevřená konference Autoři, knihy, knihovny, technologie, právo, věda a etika v době internetu aneb Pokus o mapování problému

Vítáni jsou všichni, kdo hledají odpověď na otázku Co vlastně způsobil sir Tim Berners-Lee?

Uvádí a komentuje Ing. Martin Svoboda, ředitel Národní technické knihovny v Praze.

Program
9.30−12.00 Referáty
Mgr. Miroslav Šimek (VŠCHT): Internet = distribuce obsahu bez omezení aneb Funguje Síť až příliš dobře?
PhDr. Richard Papík, Ph. D. (Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK): Proměny informační společnosti
PhDr. Marie Kratochvílová (FHS UK): Autorské právo a etika. Kdy se objevil autor a kdy a kam se vytratil?
doc. JUDr. Jiří Srstka (DILIA): Proč nejsou chráněni knižní nakladatelé stejně jako výrobci zvukových a zvukově obrazových záznamů? Jak dále s užitím autorských děl na internetu? Licence nebo náhradní odměny, vyvlastnění autorských práv či represe?
prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph. D. (FHS UK): Co a proč se má chránit autorskými právy?
PhDr. Ivan Bartoš (Česká pirátská strana):
Pirát je především občan. Podpora tvorby a publikování, vzdělaná nekriminalizovaná populace, sdílení informací, hledání společného cíle

12.00−12.30 Coffee break

12.30−14.00 Panelová diskuze
prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc. (VŠUP) − PhDr. Dana Bittnerová, CSc. (FHS UK)
Ing. Eva Dibuszová, Ph. D. (VŠCHT) − prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc. (FHS UK) PhDr. Dana Kalinová (Svět knihy) − prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr. (FHS a PřF UK) Mgr. Viktor Košut (DILIA) − RNDr. Ivan Matoušek − Mgr. Hedvika Novotná (FHS UK) − Ing. Martin Svoboda (NTK) − Mgr. Josef Šlerka (FF UK) − studenti − vydavatelé − knihovníci a další hosté

Všechny příspěvky včetně panelové diskuze budou zaznamenány a posléze vydány ve formě e-knihy pod licencí CC ve vydavatelství VŠCHT v Praze.

Kdy: pátek 11. 5. 2012
Kde: Novotného lávka 5 (číslo sálu 418), Praha 1


Vydáno: 10.04.2012