Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Pošta očima Tomáše Vosolsobě (Fotografie 1975-79)

 

Poštovní muzeum, Nové mlýny 2, Praha 1
25. dubna - 17. června 2012

Fotografická procházka poštou sedmdesátých let 20. století

 Poště s jejími službami se jednoduše nevyhneme ani dnes – v éře elektronické komunikace. O to více však ovlivňovala každodenní rytmus v době ještě nedávno minulé, kdy byl vzácností i domácí telefon a pošta nevyřizovala pouze placení složenek, podávání balíků a dopisů. V čase tzv. normalizace poměrů sedmdesátých let 20. století ve spojení s telekomunikacemi tvořila celé ministerstvo.  Jejich služeb musel využívat prakticky každý a lze bez nadsázky říci, že co se dělo na poště, odráželo i dění v celé společnosti. V tomto duchu, zasadit fungování podniku do obrazu tehdejší společnosti, se snaží výstava fotografií Tomáše Vosolsobě, akademického malíře, který s fotodokumentací poštovního provozu spojil několik let svého života.
Tehdejší závod pod názvem Československé spoje zajišťoval správu přenosu prakticky veškerých soukromých informací na dálku – od posílání různých druhů dopisů a balíků, možnosti placení složenek a tzv. SIPa až po telegrafy a telefonní spojení. Jeho součástí však bylo i umění, obstarával totiž vydávání poštovních známek nebo design telegrafních blanketů. Malíř Tomáš Vosolsobě se blíže oboru dostal skrze svoji filatelistickou vášeň již v druhé polovině šedesátých let. Tehdy se jako spolupracovník Poštovního muzea podílel n a přípravě expozice výstavy PRAGA 1968, v klášteře sv. Gabriela v Praze na Smíchově, kde muzeum toho času sídlilo. V sedmdesátých letech jako bezpartijní umělec na volné noze neměl na růžích ustláno, proto se mu moc hodila nabídka tvorby fotodokumentace tehdejšího fungování pošty od ředitele jeho podnikového muzea.
Člen klubu amatérských fotografů se od zdařilých snímků pracovníků a činnosti Poštovního muzea dostal k snímání poštovních úřadů, doručovatelek v ulicích, slavnostních podnikových událostí a neopomněl zachytit i spojové školství, které produkovalo mladé kvalifikované kádry. Určitým vrcholem pak bylo focení mistrů známkové tvorby. Práci procházet pražskými ateliéry malířů, grafiků a rytců spojených s nejmenším uměním, mj. i takových jako byli Kamil Lhoták, Karel Svolinský nebo František Gross dostal při příležitosti příprav světové výstavy poštovních známek PRAGA 1978, jejíž průběh ostatně zachytil také. V těchto snímcích volně navázal na fotodokumentární tvorbu šedesátých let, kdy se o něco podobného snažila skupina fotografů v knize Pražské ateliéry. V letech 1975 – 1979, kdy se Vosolsobě fotografování pošty věnoval, vznikl úctyhodný celek, který dává nahlédnout do socialistického provozu, ale představuje i dobové služby, které dávno odnesl rozvoj trhu a technologické inovace.
Součástí výstavy Pošta očima Tomáše Vosolsobě. Fotografie 1975 – 1979 je i příležitostná poštovní přepážka, na které si budete moci nechat orazit tematickou dopisnici k výstavě poštovním razítkem prvního dne. Konat se bude v sobotu 28. dubna od 9 do 15 hodin. K výstavě jsou v limitované edici vydány i speciální, tzv. „art pohlednice“ s dobovými motivy z poštovního provozu a momentky z ateliérů pražských mistrů známkové tvorby. Další informace:
www.postovnimuzeum.cz 
(Z tiskové zprávy)


Vydáno: 25.04.2012