Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Recenze: Julie Kačerovská, Autorské knihy v soutěži Artists' Books on Tour

 

Autorské knihy v soutěži Artists' Books on Tour

MAK, Vídeň: 12.10. 2011-22. 1. 2012
MGLC, Lublaň: 21.2.-1.4. 2012
UPM, Praha: 5.4.-5.5.2012

Soutěž a putovní výstava projektu Artists' Books on Tour si kladla za cíl zjistit, do jaké míry je stále živý fenomén autorské knihy a k jakým posunům v tomto oboru došlo od období svého rozmachu v 60. a 70. letech 20. století. V rámci celoevropské výzvy se sešlo přes 900 knih z nichž bylo vybráno 5 hlavních oceněných děl a 45 oceněných prací, ze kterých byla uspořádána putovní výstava, která proběhla v Österreichisches Museum für angewndte Kunst ve Vídni, International Centre of Grafphic Arts v Lublani a v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze.
Artists' books on tour je vůbec první celoevropská soutěž autorských knih.

Samotná výstava se jeví jako téměř muzeální kolekce uměleckých přístupů ke knize, z nichž některá díla formu a principy knihy, resp. autorské knihy využívají jen velmi volně. Samotná pětice výtězných prací může představovat pět principů knihy jako uměleckého díla; práce polské autorky Katarzyny Wolny zaktualizovává téma vizuální poezie, kniha Belgičanky Lien Buysens je autorskou knihou pracující s kombinací textu a ilustrace, tedy vlastně bibliofilií, Rakušan Matthias Krinzinger vytvořil knihu složenou z dokumentace svého konceptuálního projektu, objekt Eleny Peytchinské žijící v Rakousku je minimalistickou knihou-objektem tvořenou pouze z kontury knihy, moje práce "Krajina papíru" posunuje knihu do roviny nosiče plastického "sdělení".

Další vystavená díla tyto přístupy rozvětvují v rovinách estetických i konceptuálních.
Za posledních cca. 50 let kdy byla kniha definována jako samostatná umělecká kategorie se forma klasické knihy nezměnila. Chápeme-li knihu jako nosič s dokumentární funkcí, kniha byla v tomto ohledu nahrazena elektronickými médii, která se do tvorby autorů naprosto přirozeně vřadila. Pokud vezmeme knihu z hlediska definice jako "sešitý svazek listů" na této podobě se nic nezměnilo už dlouhá staletí, mění se však materiál, techniky tisku a zejména obsah, tyto komponenty se proměniy i během let v tvorbě autorských knih.

Pojem autorská kniha (angl. artist's book, něm. Künstlerbuch, fran. livre d'artiste, slovin. knjiga umetnika, rus. kniga chudožnika,...) není mezinárodně vnímán naprosto jednoznačně s jasnými hranicemi. Mnohé země si vymezily vlastní definice, proto i výstava přináší spektrum děl v němž se sice nacházejí díla, jež by se mohla nacházet již mimo kategorii autorské knihy, ovšem s ohledem na zmíněnou rozdílnost v chápání tohoto pojmu, lze tyto teoreticky sporné momenty akceptovat.

Zajímavým prvkem výstavy je i samotná instalace ve vitrínách vyrobených na míru vystavovaným dílům, místo obvyklého skla tvoří plášť konstrukce plastová fólie. U některých děl, jež principem vyžadovaly kontakt diváka, jsou kruhové otvory, které tento kontakt umožňují. U pětice výtězných prací a u dalších vybraných děl, jsou umístěny monitory, na kterých běží videa, která koncepty děl dále osvětlují. Ze tří prostorů, ve kterých se tato instalace objevila, nejlépe tato novátorská instalace zapadla do prostor moderní budovy Národní technické knihovny v Praze.

Celý velkolepý projekt na podporu knihy jako výtvarného fenoménu nelze vnímat než pozitivně, institucím, které se na tomto projektu podíleli, patří za jejich snahu velký dík.


Julie Kačerovská, 26. 4. 2012
 


Vydáno: 26.04.2012