Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Anketa - Grafika roku 2011

 

Příspěvek k tématu: Grafika roku

Grafika roku je jedinou přehlídkou současné grafické tvorby v České republice. Vykazuje snažení zdejších grafiků všech generací od roku 1994 (tehdy vyšel u té příležitosti i obsáhlý katalog), a to na prestižních místech v Praze: Mánes, Staroměstská radnice, Clam-Gallasův palác. Je to velmi záslužný a možná stále ještě širší veřejností nedoceněný počin PhDr. Simeony Hoškové. Kromě aktivit Sdružení českých umělců grafiků Hollar se nikdo jiný tak vytrvale a se zájmem nevěnuje zdejší grafické tvorbě. Snad lze bez nadsázky říci, že bez této každoroční konfrontace by grafika jako umělecká disciplína upadala do pomalého zapomnění. Zájem o ni je v posledních letech nevalný; i když je paradoxně cenově dostupná téměř pro každého, moc se neprodává. Proto je alespoň každoroční setkání grafiků na společné výstavě podnětem k jejich další práci. A to je bezesporu velké plus této výstavní akce. Další plusové body ji přidává Cena Vladimíra Boudníka, která je udělována porotou vybranému umělci za mimořádný přínos grafické tvorbě. Grafika roku tak o to víc získává na vážnosti a mediální přitažlivosti. Všechna shora uvedená plus lze ještě jednou vyjmenovat v těchto bodech: dobrá myšlenka – spolehlivá organizace – pravidelnost konání  – reprezentativní místo – odborný dohled – zavedená značka. Jak je patrné, vidím spíše klady tohoto uměleckého podniku, než-li zápory. Neboť je známo, že kdo nic nedělá, nic nezkazí.

Na závěr bych si přece jen dovolila položit několik otázek, kterými bych chtěla přispět do diskuse:
Je medializace soutěže & výstavy Grafika roku směrem k veřejnosti dostatečná a odpovídá tomu návštěvnost výstavy?
Je možné vykázat každý ročník v číslech a udělat statistické srovnání s ostatními ročníky?
Má nebo mohla by mít tato výstava přesah mimo hlavní město, případně mimo Českou republiku?
Není na škodu, že k výstavám nevychází katalog všech vystavených děl, který by zdokumentoval jednotlivé ročníky s erudovaným průvodním slovem?
Je (nebo mohla by být) Grafika roku podnětem k založení grafické sbírky, popř. být jejím gestorem?

Přeji Grafice roku do budoucna mnoho dalších ročníků plných kvalitní a invenční grafiky.

Berenika Ovčáčková
12.5.2012


Vydáno: 24.05.2012