Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Impresionistická a moderní díla ve večerním prodeji - aukce

 Sotheby´s New York, 1334 New York Avenue, USA
2. května 2012

Edvard Munch (1863 - 1944), Křik, 1895, pastel na kartonu v původním rámu, se signaturou E. Munch a datem 1895 (vlevo dole), 79 x 59 cm; Položka č. 20 byla vydražena za 119,922,500 USD.

Obraz Křik Edvarda Muncha se řadí mezi nejslavnější díla v dějinách umění. Je to jedno z mála mistrovských děl, která nepotřebují žádný úvod, protože bylo analyzováno, reprodukováno, interpretováno a zkomercializováno dokonce vícekrát než obraz Mony Lisy od Leonarda da Vinci. Od svého vzniku v roce 1890 se stal Křik základním kamenem naší vizuální kultury a zůstal vypálen do naší kolektivní sítnice jako konečný obraz hrůzy vprostřed moderního světa. V jediném obraze inicioval Munch expresionistické gesto, které se stalo pohonem pro další díla v dějinách umění v průběhu celého dvacátého století. 
Tato kompozice byla dokončena v roce 1895 a je jednou ze čtyř provedení tohoto námětu. Další tři verze jsou uloženy v norských muzeích, přítomný obraz je tak jedinou variantou tohoto tématu, která se octla v soukromém vlastnictví. Munch vytvořil první verzi, nyní v Nasjonalgalleriet, Oslo, na podzim roku 1893. Obraz byl koncipován jako součást epického souboru, který umělec nazval Vlys života, zkoumajícího vývoj moderního života prostřednictvím námětů lásky, úzkosti a smrti. Křik byl navržen jako vrcholné finále cyklu Láska. Toto vyprávění zkoumá vábení lásky (Hlas), jeho aspekty uspokojení (Polibek); bolest (Vampír); erotická mystéria (Madona); vinu (Popel) a nakonec i zoufalství (Křik). Munchovou snahou bylo v tématu Vlysu vytvořit prostřednictvím hluboké osobní zkušenosti v době bezbožnosti nový druh dějin malířství. 

Zmíněné motivy ze života moderní duše byly jako Vlys poprvé představeny v Berlíně roku 1893. Křik byl zvolen nejpůsobivější kompozicí a rychle překročil svůj původní rámec. Začalo to ve skutečnosti předchozího roku jako báseň v próze, zachycující Munchovu zkušenost na Ekeberugu, v kopcích nad Kristianií (dnešní Oslo). Tento jedinečný text vepsal na rám tohoto obrazu krvavě rudou barvou:
Procházel jsem se se dvěma přáteli. Slunce zapadalo -
Nebe se proměnilo do krvavě ruda  
A já cítil závan melancholie - stál jsem
Přesto smrtelně unaven - nad modročerným
Fjordem a městem visela krev a šlehaly jazyky ohně
Moji přátelé se dále procházeli - já zůstal za nimi
- třesoucí se úzkostí - cítil jsem velký Křik přírody     
E.M.  

Po vytvoření dvou verzí v roce 1893 se Munch k námětu Křik vrátil pouze dvakrát, mimo grafických médií. V roce 1895 vznikl přítomný exemplář pro německého kávového magnáta Arthura von Franqueta, pravděpodobně na přímou objednávku. Von Franquet byl sběratelem Munchova raného grafického díla, přičemž korespondence odráží průmyslníkův význam v umělcových očích. Důrazný podpis, datum a plaketa s ekebergským textem naznačují, že se Munch svým obrazem Křik snažil horlivě na von Franqueta zapůsobit. Munch si obraz udržel od roku 1893 až do roku 1910, kdy jej prodal norskému průmyslníkovi Olafu Schouovi. Jen velmi nerad se loučil se svými „dětmi.“

Sue Prideauxová zkoumá souvislosti těchto osobních zkušeností v umělcově biografii. Munch vyrůstal ve zbožné buržoazní rodině s anamnézou duševních onemocnění a řadou tragédií, včetně traumatické ztráty matky, sestry a otce, včetně vlastního zážitku blížící se smrti. Jeho tvorba hlásila rebelii a zjevení na Ekebergu bylo sugestivní: „Zkušenost se mu zjevila vysoko na Ekebergu v západu slunce. Ekeberg se nachází východně od Osla. Je to jediné místo, ze kterého můžeme vidět celé město, které Munch nyní nenáviděl, a jako Kristus nechal rozestoupit vodu, On nechal rozestoupit město z vysoce položeného místa, když jej Ďábel uváděl v pokušení… Největší jatka proběhla tam, kde byl Gaustad, místní blázinec, ve kterém byla Laura [Munchova sestra] uvězněna. On ji tam šel pravděpodobně navštívit; nebyl zde žádný jiný zřejmý důvod. Křik porážených zvířat v kombinaci s výkřiky duševně nemocných bylo strašné slyšet.“ (S.Prideaux, cit., s. 151.) Ekeberg byl také známý jako místo sebevrahů, ale toto tvrzní mohlo být později přidáno. 
V projekci svého psychologického stavu Munch dalece přesáhuje odvážné protoexpresionistické kompozice svého holandského předchůdce Vincenta van Gogha. „To, co činí z Muncha tak velkého a tak významného vizionáře,“ napsal polský kritik umění Przybyszweski, „že vše, co je hluboké a temné, to vše je jazykem, který zatím nepotřebuje slova a který vyslovuje pouze jako temné předtuchy…“ (cit. in R. Heller, s. 76.) 
 
Není pochyb o tom, že Munchův Křik je zkušeností upřímnou a hluboce trýznivou, byť umocněnou stresem a alkoholismem. „Znáte můj obraz Křik?,“ napsal později, „ocitl jsem se na okraji - příroda křičela v mé krvi - byl jsem v kritické situaci… Znáte můj obraz, víte vše - víte, jak jsem se cítil.“ (tamtéž, s. 152.) Ale umělec byl také stále sebevědomější a důvtipnější, než dokáže historie vylíčit. Samozřejmě pěstuje svou identitu čistého severského melancholického samotáře. V roce 1892, kdy proběhla tzv. „Die Affaire Munch“, byla jeho berlínská výstava po týdnu uzavřena, protože pobuřovala svět umění, to jej naučilo, že šokovat své obecenstvo je jistou cestou k tomu stát se hvězdou a být úspěšný: „To je ta nejlepší věc, která se mi mohla stát!,“ napsal své tetě Karen, „lepší reklamu bych si nemohl přát… Pošli mi večerní věci tak rychle, jak můžeš, ale ve skutečnosti potřebuji peníze více než oblečení. Ano, výstava vyvolává obrovské rozhořčení, protože existuje celá řada starých malířů, kteří jsou zlostí bez sebe z nových trendů…“ (citováno in tamtéž, s. 137-38.)

Když Munch o několik měsíců později vytvořil obraz Křik, měl jistě na mysli tuto lekci. Od svých křiklavých barev; přes jeho závratný pohled, vysávající diváka; děsivé lebky, přitisknuté k obrazovým plánům - Křik je dílo, které se snaží všemi možnými prostředky šokovat. V textu z roku 1889, který je známý jako „Saint-Cloud Manifesto“, Munch popsal své ambice v oblasti hluboce osobního, přesto univerzálního umění, které by mělo přivést světské moderní umění k velké manýře: 
Myslel jsem, že bych měl něco udělat - cítil jsem, že to bude tak snadné - forma se modelovala pod mýma rukama jako mávnutím kouzelného proutku.
Pak lidé uvidí!
… Lidé pochopí význam, jeho moc. Smeknou klobouky, jako to dělají v kostele.
Nebudou to obrazy skutečných lidí, kteří dýchají, trpí, cítí a milují.
Cítím nutkání - bude to snadné.
     
(E. Munch, sepsáno v roce 1889, znovu publikováno in Sue Prideaux, Edvard Munch, Za křikem, New Haven & Londýn, 2005, s. 120)  

Munchovi se v obrazu Křik podařilo vytvořit archetyp, který se dotýká diváků napříč kontinenty a staletími. Pokud za svou ranou slávu vděčil stovkám litografií, které Munch vytvořil; když se kritické tendence soustředily na psychoanalýzu a filozofii, byl to první krok v dějinách dvacátého století, kterým si zajistil celosvětové uznání a kterému se těší dodnes. Obraz Křik vznikl na prahu nejnásilnějšího století v dějinách lidstva, čímž dokazuje svou mimořádnost a jasnozřivost. Po druhé světové válce a holocaustu vypadal obraz odlišně: hrůza, která zde byla ztělesněna, byla o to intenzivnější a Křik se stal definicí existencialismu. Křičící papež Francise Bacona je posílen Munchovým mučením. Od té doby jeho popularita roste a v období kulturního strachu se stává univerzálním symbolem úzkosti. V době, kdy Andy Warhol vytvořil své Výkřiky, překročil obraz definitivně své umělecké kořeny a stal se majetkem pop-artu spolu s lahví coly a Campbellovými polévkami, Elvisem a Liz Taylorovou. 

Překlad: Martina Pešková

Anglický text:

 


Vydáno: 12.06.2012