Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Kresby starých mistrů a britských umělců - aukce

 

    

Sotheby´s Londýn, 34-35 New Bond Street, Londýn, Spojené království
4. července 2012

Giovanni Antonio Canal, zvaný Canaletto (Benátky 1697 - 1768), Campo San Giacomo di Rialto, Venice, pero a hnědá tuš, černé linie uhlem v oblasti architektury, 246 x 372 mm; Položka č. 51 byla vydražena za 1,945,250 GBP, vyvolávací cena: 300,000 - 500,000 GBP. (Obr. vlevo)

Velmi působivý obrázek jednoho z nejmalebnějších benátských - historického centra městského bankovnictví - a jednoho z nejvýznamnějších náměstí se objevil na veřejnosti teprve nedávno. Je to důležitý přírůstek k již dříve známým verzím v malbě, kresbě a leptu těchto známých pohledů, které Canaletto vytvořil v různých obdobích své kariéry. Průčelí kostela San Giacomo je hned naproti divákovi. Vpravo je dlouhý pohled na Ruga degli Orefici s obchody se zlatem a stříbrem pod loggiato vedoucímu k mostu Rialto. Za Grand Canal je vpravo věž San Bartolomeo, která byla zbořena v roce 1747 a nahradila ji na stejném místě v roce 1754 campanila s cibulovitou střechou.
V Campu, osvětleném zprava, se na dlážděném prostoru tlačí množství pouličních prodejců a lidí. Campo, historické centrum benátského bankovnictví, nebylo až do roku 1758 vydlážděno, což poskytuje terminus post quem pro vytvoření tohoto pohledu. Jemné a zručné architektonické prostředí, nakreslené jako v mnohých dalších Canalettových dílech tužkou a hnědým inkoustem na křídových linkách, je oživeno mnoha postavami vykonávajícími jejich každodenní činnosti na trhu. Bohaté a živé použití dvou odstínů šedé zdůrazňuje silné světlo a stín, pokrývá většinu povrchu, což odpovídá jedinečné živosti a virtuóznímu provedení nejlepších umělcových kreseb.
Dvě malby se stejným námětem se nacházejí ve Staatliche Gemäldegalerie v Drážďanech a v National Gallery of Canada v Ottawě.1 Tato kresba se od obou maleb liší svou kompozicí. Vyznačuje se stejným pohledem na pravou stranu Ruga degli Orefici jako v drážďanské malbě, ale opomíná otevřený drén v dlažbě Campa; rozměry kostela San Giacomo a jeho sloupového průčelí odpovídají ottawské verzi obrazu. Uspořádání postav se v obou malovaných variantách liší. Drážďanské plátno bylo namalováno kolem roku 1730, mnohem dříve než ottawské; datum je stále nejisté, ačkoliv mohlo být dílo vytvořeno krátce před Canalettovým odjezdem do Anglie v roce 1746. Související kresba, dříve ve sbírce hraběte Seilerna, se nachází v Courtauld Institute v Londýně a stejná, ale hrubší replika tohoto listu, je v Kupferstichkabinett v Berlíně. 2 O něco větší než toto dílo je Courtauldská kresba, ve které je začleněn prostor pod výhledem s nápisem perem a hnědým inkoustem rukou Canalettovou: „Piazza di S. Giaccomo di Rialto in Venezia, con parte del famoso Ponte in distanza, Versso S. Bartolomeo.“ a Antonio Canal del. Constable a Links jej ze stylistických důvodů datovali rokem 1758 nebo o několik let později. Když srovnáme naši kresbu, nalezneme mnoho rozdílů ve výstavbě a stafáži. Courtauldský list obsahuje více budov vlevo, stan, několik postav v dolním plánu a mnohem méně na Ruga degli Orefici vpravo.   
Portikus kostela má více sloupů, zatímco se fasáda skládá ze dvou půlkruhových oken, které obklopují jedno velké ústřední. Tyto dva otvory, dodnes stále patrné, se neobjevují v této kresbě, což naznačuje, že je starší než courtauldská. Constable a Links věří, že courtauldská  kresba musela být vytvořena jako přípravná studie pro rytinu, když přihlédneme k oběma nápisům a vysoké úrovni provedení. Pouze rytina Campo San Giacomo di Rialto je známá ve dvou obrazech, jeden z nich byl vytvořen po Canalettově smrti, je to capriccio3 a nesouvisí s žádnou ze známých maleb ani kreseb.

1. W. G. Constable, přepracoval J. G. Links, Canaletto, Giovanni Antonio Canal, 1697-1768, Oxford 1976, svazek II, s. 335-336, č. 297-298, obě reprodukce ve svazku I, č. 57
2. London, Courtauld Institute, inv. č. D.1978.PG.132; Constable-Links, cit., svazek II, s. 517, č. 611, reprodukce ve svazku I, č. 112; a Berlin, Kupferstichkabinett, inv. č. KdZ 4180, A. Bettagno, Canaletto, Disegni-Dipinti-Incisioni, katalog výstavy, Benátky, Fondazione Giorgio Cini, 1982, s. 40, č. 19, reprodukováno
3. A. Bettagno, cit., s. 101, č. 169-170, obě reprodukovány

Joseph Mallord William Turner R.A. (Londýn 1775 - 1851), Lausanne, pohled ze západu, akvarel, tužka, červený a modrý inkoust, arabská guma a černý pastel, 231 x 330 mm; Položka č. 183 byla vydražena za 1,049,250 GBP, vyvolávací cena: 600,000 - 800,000 GBP (Obr. uprostřed)

Joseph Mallord William Turner R.A. (Londýn 1775 - 1851), Údolí Domleschg, pohled na sever až k soutěsce na Rothenbrünnen, akvarel, tužka, arabská guma, velínový papír s vodoznakem: J Whatman / TURKEY MILL / 1840, 233 x 291 mm; Položka č. 184 byla vydražena za 601,250 GBP, vyvolávací cena: 300,000-500,000 GBP. (Obr. vpravo)

Obr. © Sotheby´s

Překlad: Martina Pešková

Anglický text: 

Vydáno: 20.08.2012