Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Impresionistická a moderní díla v odpoledním prodeji - aukce

 

        

Sotheby´s Londýn, New Bond Street, Londýn, Spojené království
19. června 2012

Vasilij Kandinskij (1866-1944), Entwurf zu „Gruener Rand“, 1919, akvarel a tuš na papíře, se signaturou, monogramem a datem 19 (vlevo dole), 25,4 x 33,9 cm; Položka č. 19 byla vydražena za 1,273,250 GBP, vyvolávací cena: 750,000 - 900,000 GBP. (Obr. uprostřed)

Entwurf zu grüner Rand, namalovaný v roce 1919, je vynikajícím příkladem Kandinského triumfálního využití akvarelu k zachycení toho nejintimnějšího a k objevení uměleckých teorií. Po návratu do Ruska v roce 1915 vedly Kandinského bouřlivé události, odehrávající se kolem jeho domova a v zahraničí, k posunu ve svých pracovních postupech. Vivian Endicott Barnettová naznačuje, že jeho porevoluční aktivity v Moskvě, jako jeho členství v Oddělení výtvarného umění v Lidovém komisariátu osvěty a jako ředitele Muzea umělecké kultury, mu dopřály jen velmi málo času k tomu, aby mohl pracovat technikou oleje, proto se uchýlil k technice, která směřovala k velkému počtu vysoce propracovaných akvarelů, z nichž některé později sloužily jako předloha pro olejomalby. Přítomné dílo je studií pro monumentální olej Der grüne Rand, dnes považovaný za ztracený. Význam obrazu Der grüne Rand je zvýrazněn tím, že Kandinskij vytvořil dvě verze v akvarelu: první je v Centre Georges Pompidou v Paříži a druhou je přítomná práce, jejíž kompozice nejvíce odpovídá konečnému dílu.

Zatímco kompozice zachovává vizuální sílu raných děl z mnichovského období, je v Entwurf zu grüner Rand patrný pokrok. Paul Overy napsal: „Těch několik málo děl, které byl schopen vytvořit, ukazují kontinuální vývoj, postupné přehodnocování otázky barvy. V dílech, namalovaných v Rusku, můžeme vidět geometrické prvky vytvořené jako důsledek postupného zjednodušování amorfních forem, které se vyskytují v malbách mnichovských […]. Prvky v obraze se zdají být ve stavu napětí, vztahujícího se k jednak ke geometrickým tvarům, jednak ke spontánní explozi forem mnichovských děl.“ (P. Overy, Kandinsky, The Language of the Eye, Londýn, 1969, s. 16)
Frank Whitford naznačuje, že v Entwurf zu grüner Rand existují významné kompoziční prostředky, které odhalují vliv avantgardního ruského malířství: „Až dosud stála Kandinského tvorba v opozici geometrické abstrakci, protože si myslel, že je příliš racionální. Nyní podlehl vlivu těchto revolučních ruských malířů, kteří stejně jako Malevič a Rodčenko vyvinuli přísně geometrický jazyk abstrakce. Zezačátku však Kandinskij váhal, zda do své práce volně zakomponovat trojúhelníky, kruhy, vodorovné linie, šachovnicové vzory. Jiná byla podoba tmavého ohraničení, do jehož prostoru byly rozptýleny všechny další prvky v obrazu, kompozičně se vztahující k některým Malevičovým.“ (F. Whitford, Kandinsky: Akvarely a jiná díla na papíře (katalog výstavy), Královská akademie umění, Londýn, 1999, s. 24).

Nápadně živá paleta dokládá autorův vysoce vytříbený smysl pro barvu. Kandinského citlivost pro barvu byla zvýšena synestetickou kombinací zrakových a zvukových vjemů. Ve svém prvním teoretickém textu psal Kandinskij s intenzivní přesností o různých významech barev: „Střední tóny jako rumělka, červená vyjadřují sílu emocí: je to jako horoucí vášeň, sebevědomý výkon, který nelze snadno utlumit, ale může zaniknout díky moudré barvě jako doruda rozžhavené železo díky vodě […]. Rumělka má zvuk tuby a můžeme nalézt i analogii s hlasitým zvukem tlukotu bubnu.“

Vasilij Kandinskij (1866-1944), Ohne Titel (Bez názvu), březen 1916, akvarel a tuš na papíře, se signaturou, monogramem a datem 16 (vlevo dole), 28,3 x 22,3 cm; Položka č. 18 byla vydražena za 937,250 GBP, vyvolávací cena: 400,000 - 600,000 GBP. (Obr. vpravo)

Giorgio de Chirico (1888 - 1978), Oreste et Pelade, 1928, uhel, černý pastel a akvarel na papíře, se signaturou G. de Chirico (vpravo nahoře), 77 x 53 cm; Položka č. 30 byla vydražena za 769,250 GBP, vyvolávací cena: 700,000 - 1,000,000 GBP. (Obr. vlevo)
Obr. © Sotheby´s

Překlad: Martina Pešková

Anglický text:


Vydáno: 20.08.2012