Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI










 


 

 

 


Imagery in the 21st Century

 

Imagery in the 21st Century/
Zobrazování v 21. století

edited by Oliver Grau with Thomas Veigl - available from MIT Press 2011/
upravil Oliver Grau s Thomasem Veiglem,
MIT Press 2011

Formát: 7 x 9 • 424 stran
Cena: Euro 29.90
ISBN-10: 0-262-01572-2
ISBN 13: 978-0-262-01572-1


Scholars from science, art and humanities explore the meaning of our new image worlds and offer new strategies for visual analysis.
 
We are surrounded by images as never before: on Flickr, Facebook, and YouTube; on thousands of television channels; in digital games and virtual worlds; in media art and science. Without new efforts to visualize complex ideas, structures, and systems, today’s information explosion would be unmanageable. The digital image represents endless options for manipulation; images seem capable of changing interactively or even autonomously. This volume offers systematic and interdisciplinary reflections on these new image worlds and new analytical approaches to the visual.

Imagery in the 21st Century examines this revolution in various fields, with researchers from the natural sciences and the humanities meeting to achieve a deeper understanding of the meaning and impact of the image in our time.

The contributors explore and discuss new critical terms of multidisciplinary scope, from database economy to the dramaturgy of hypermedia, from visualizations in neurosciences to the image in bio art. They consider the power of the image in the development of human consciousness, pursue new definitions of visual phenomena, and examine new tools for image research and visual analysis. The goal is to expand visual competence in investigating new visual worlds and to build cross-disciplinary exchanges among the arts, humanities, and natural sciences.
 
 
Jsme obklopeni obrazy jako nikdy předtím: na Flickru, Facebooku, YouTube a tisíci televizních kanálů, v digitálních hrách a virtuálních světech, v mediálním umění a vědě. Bez nového úsilí o vizualizaci složitých myšlenek, struktur a systémů by dnešní informační exploze byla neovladatelná. Digitální obraz představuje nekonečné možnosti pro manipulaci.
Imagery v 21. století zkoumá tuto revoluci v různých oblastech prostřednictvím výzkumných pracovníků přírodních a humanitních věd, jež vede k dosažení hlubšího pochopení významu obrazu v naší době. Vědci diskutují o nových kritických podmínkách multidisciplinárního rozsahu, o síle obrazu v rozvoji lidského vědomí, sledují nové definice vizuálních jevů a prozkoumávají nové nástroje výzkumu a vizuální analýzy. Cílem je zmapování nových vizuálních světů a vytvoření interdisciplinární výměny mezi uměním, humanitními a přírodními vědami.


www.donau-uni.ac.at

 


Vydáno: 22.08.2012