Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Impresionistická a moderní díla na papíře - aukce

 

              

Christie´s New York, Rockefeller Plaza, New York, USA
2. května 2012


Vasilij Kandinskij (1866-1944), Vibrierend (Chvějící se), červenec 1928, akvarel a tužka a čínská tuš na papíře, signováno monogramem a s datem '28' (vlevo dole), 36,5 x 33,6 cm; Položka č. 142 byla vydražena za 782,500 USD, vyvolávací cena: 500,000 - 700,000USD.(Obr. vlevo)

Vibrierend je zářivá a skvěle řazená kompozice, která pochází z nejvýznamnějšího období Kandinského tvorby, jeho působení na Bauhausu. Zcela abstraktní kompozice, řadící barevné geometrické tvary a využívající dynamické vyváženosti, se opírá o mimořádný soubor interakcí mezi trojúhelníky, půlměsíci a rovnoběžnými liniemi a kruhy. Magická cvičení kontrastu držela pohromadě díky umělcově kompletnímu zvládnutí formy a barvy, čímž jasně vyjadřuje svůj záměr, že malby se stávají celým „světem“ v sobě samém.
Vibrierend pochází z doby, kdy Kandinskij začal vyučovat teoretickou analýzu formy, kterou publikoval v roce 1926 ve svém pojednání Bod, linie, plocha ('Point and Line to Plane'). Hra protikladů mezi měkkými, teplými a harmonickými tóny jeho barev a ostrými geometrickými tvary a grafickou přísností mechanických a architektonických diagramů - Vibrierend je dílo, odrážející mnoho detailů, náleží do detailní analýzy abstraktních forem. Je ale, stejně jako většina Kandinského děl, zcela intuitivně dovedeno na hranici a dosahuje poetického sblížení všech prvků, spíše než jeho doslovného přepisu. Ve svých teoretických statích byl Kandinský svědomitý, metodický a suchý, ale při malování byl v podstatě smyslný a impulzivní, reagujíce na formu a barvu v tom směru, že doufal, že jeho divák bude: citově založen.
Kandinského uměleckým záměrem bylo formulovat abstraktní jazyk, který v divákovi vyvolává silné emoce v podstatě stejným způsobem jako hudba. Věřil, že „samotná forma, i když zcela abstraktní… má svůj vlastní vnitřní zvuk“ v tom bodě, kde se stává „duchovní bytostí“ se svou vlastní „duchovní vůní“; Kandinský se snažil odhalit pravidla základního a univerzálního řádu harmonie, o které se domníval, že je jádrem vší tvořivosti. (W. Kandinsky, "Malířství jako čisté umění," Der Sturm, Berlín, 1913, reprodukce v P. Vergo a K. Lindsay, ed., Wassily Kandinsky, Complete Writings on Art, Boston, 1982, s. 348-354). Bylo to však jen v jeho malířském díle, které je ve své podstatě mystickou vírou - přesvědčivou vírou, protože to byla pouze lyrická moc jeho obrazů, která vštěpuje vše prostupující povaze abstrakce hluboký cit, jenž vzbudí v divákovi emoce.  
Během let, která strávil na Bauhausu, zejména po přestěhování do Desavy, přijímal Kandinskij často pro svá díla sugestivní a literární názvy. Jeho práce se také více týkala konkrétního vztahu forem. Vibrierend vyjadřuje tyto pojmy vztahu, napětí a kontrastu v názvech, stejně jako dramatické využití v kombinování tvarů a barvy.
Kandinskij považoval trojúhelník a kruh za „dva primární, většinou silně kontrastní roviny.“ (W. Kandinsky, "Pünkt und Linie zu Fläche," 1926, reprodukce tamtéž, s. 527-699.) Svým studentům při výuce na Bauhausu zadával cvičení, kde měli využít kombinace tvarů jako výrazu agrese, kdy trojúhelník je dominantní, výrazu klidu s dominantním čtvercem a jeho zobecnění nebo prohloubení, když je kruh dominantní. Pro Kandinského nebyla malba samotným cílem, ale přispívala k uspořádání všech sil. Chceme-li mít pocit, že příbuznost jednotlivých prvků a zákonů přírody pro něj znamenala proniknout do podstaty elementů a zákonů umění, zvolíme cestu, která je vydlážděna sloučením všech uměleckých složek ducha, přesahujících svůj záměr ve jménu kultury.

Vincent Van Gogh (1853-1890), Hlava selky: Levý profil, nakresleno v Nuenen, únor - březen 1885, uhel na papíře, 34,6 x 21 cm; Položka č. 109 byla vydražena za 722,500 USD, vyvolávací cena: 250,000 - 350,000 USD. (Obr. uprostřed)

Odilon Redon (1840-1916), Vision sous-marine or Paysage sous-marin, asi 1904, pastel na tónovaném papíře, 60,5 x 49,9 cm; Položka č. 119 byla vydražena za 518,500 USD, vyvolávací cena: 200,000 - 300,000USD. (Obr. vpravo)
Obr.: © Christie´s

Překlad: Martina Pešková

Anglický text:


Vydáno: 06.09.2012