Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


hledání ztraceného místa / auf der suche nach dem verlorenen ort

 

                   


Galerie D9, Dukelská 9, České Budějovice
5. - 23. 10. 2012

andrzej bartczak (pl), petr brožka (cz), jean delvaux (l), barbara fahrner (d), irmgard flemming (d), john gerard (d), thomas konietschke (d), josef lorenc (cz),  andrzej markowicz (pl), jaromíra nemcová (cz), ivo sedláček (d), petr sládek (cz), dominika sládková (cz), andrea tachezyová (cz), věra vejsová (cz), lenka vilhelmová (cz)

                

Výstava autorských knih na téma „Hledání ztraceného místa“ je výsledkem mezinárodního výtvarného a teoretického workshopu, který proběhl v letošním roce a bude nadále pokračovat až do konce roku 2013. Principem workshopu je neustálé rozvíjení zadaného tématu a průběžné rozšiřování jak výtvarných děl, tak i teoretických prací, které jsou jeho součástí. Konec tohoto roku je předznamenán prezentací prvé části všech účastníků včetně prací našich kolegů z partnerské fakulty z Univerzity v Radomi.
Silné zastoupení na tomto workshopu mají naši kolegové z Německa, spolupořadatelem je Edition Grenzraum, zastoupená Ivo Sedlackem. V jarních měsících příštího roku je plánována výstava v prostorách Národní knihovny, zároveň s touto výstavou proběhne teoretický workshop za účasti akademických pracovníků různých oborů a fakult a spolupracujících odborníků.  Námětem teoretické části je mimo jiné  filosofické zobecnění hledání ztraceného místa, problematika autorské knihy, jako takové.
Na podzim práce vystavíme v Německu na knižním Frankfurtském veletrhu pod patronací našeho kolegy z Edition Grenzraum.
Jsem přesvědčená, že se ještě s tímto tématem setkáme velkou rozsáhlou výstavou, všichni účastníci pracují dál a práce nebere konce. A tak říkám:
„Skrze knihu budeme vyprávět příběh, skrze příběh najdeme knihu a    ztracené   místo...“

Katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích
Doc. Lenka Vilhelmová ak. mal.  7.9.2012

Obr.: ukázky děl - Lenka Vilhelmová (nahoře), Thomas Konietschke (uprostřed), Petr Brožka (dole vlevo) a Věra Vejsová (dole vpravo); © KVV

                


Vydáno: 26.09.2012