Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Hudební sbírka André Meyera, rukopisy a tištěná umělecká díla - aukce

 

        

Sotheby´s Paříž, Galerie Charpentier Paříž, Francie
16. - 17. října 2012

BEETHOVEN, LUDWIG VAN (1770-1827), NÁVRH CVIČENÍ PRO KLAVÍR, RUKOPIS. [VÍDEŇ, PO ROCE 1800.]
2 strany na jednom listu, 22 x 31 cm, v horní části listu napsal Fuchs červeným inkoustem: „Skizzen von Ludw.v Beethoven's hand“ (Skici z ruky Ludw. v. Beethovena). Položka č. 373 byla vydražena za 252,750 EUR, vyvolávací cena: 100,000 - 150,000 EUR. (Obr. vlevo)

Objev Beethovena. Tento rukopis je odborné veřejnosti prakticky neznámý. K dnešnímu datu nefiguruje v žádné významné publikaci a v moderní době nebyl prozkoumán ani vědecky zpracován. V bytě André Meyera byl rukopis zarámován a pověšen na stěnu. Zadní strana rukopisu byla tedy neviditelná. Ve skutečnosti právě na této skryté straně obsahuje rukopis fascinující materiál.
Tato skica obsahuje nápady a pasáže určené pro klavír, zahrnující stupnice, arpeggio a další figurace v různých stupnicích, např. C dur, C moll, G mol a G dur, F moll. Na zadní straně je propracovanější náčrtek, který vypadá, že by snad mohl obsahovat ideje pro klavír v F dur (případně je spojen se známou sonátou „Appassionata“, op. 57 z roku 1804 a 1805). Zdá se, že tato strana obsahuje myšlenky, které zůstaly neznámé i Beethovenovým žákům. Rukopis nezmiňuje ani Tyson, Johnson ani Winter (Beethovenovy skicáře, Oxford, 1985) a nezdá se, že by se jimi zabýval kdokoliv jiný.
Dochovaly se i jiné návrhy, obsahující klavírní cvičení, ale tyto jsou datovány před rokem 1810 a Beethoven je používal jako cvičení pro sebe a své žáky. Myšlenky, které jsou sepsány ve spodní části této strany, se zdají být rozvinutější. Materiál na rubu je pravděpodobně skutečnou kompozicí.  
Aloys Fuchs koupil Beethovenovy rukopisy v aukci pozdní skladatelovy tvorby v roce 1827. Beethovenova hudba znamenala evidentně hodně pro polského skladatele, a proto bylo přirozené, že Fuchs ovlivnil Chopinův pobyt ve Vídni tím, že mu předložil Beethovenovy „suvenýry“, ačkoliv tento byl již 4 roky mrtev. Chopin obdivoval některé ze skladatelových starších sonát pro klavír, obzvláště operu Fidelio. 

SCHOENBERG, ARNOLD (1874-1951). DRUHÝ KVARTET PRO STRUNNÉ NÁSTROJE; Op.10. HUDEBNÍ RUKOPIS, SIGNOVANÝ SKLADATELEM.
Výjimečný rukopis původně vytvořený pro skladatelovu ženu Mathildu (rozenou Zemlinskou),
s dlouhým věnováním rodině Seybertových, se signaturou ve spodní části první strany hudebního rukopisu. 27 číslovaných stran, 27 x 36 cm. Položka č. 469 byla vydražena za 240,750 EUR, vyvolávací cena: 100,000-150,000 EUR. (Obr. uprostřed)

BACH, JOHANN SEBASTIAN (1685-1750). CLAVIR UBUNG BESTEHEND IN PRAELUDIEN, ALLEMANDEN, COURANTEN, SARABANDEN, GIGUEN, MENUETTEN, UND ANDERN GALANTERIEN...OPUS 1. LEIPZIG: "IN VERLEGUNG DES AUTORIS, IN COMMISSION BEY BOETII SEEL. HINTERLASSENE[R] TOCHTER, UNTER DEN RATH: HAUSE”, 1731..
První vydání, 73 stran, 23 x 30 cm. Položka č. 8 byla vydražena za 228,750 EUR, vyvolávací cena: 100,000 - 150,000 EUR. (Obr. vpravo)
Obr. © Sotheby´s

Překlad: Martina Pešková

Anglický text:Vydáno: 15.11.2012