Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


79. editorial

 


Jiří Kolář, z cyklu 12 ročních období; © Galerie Smečky
Cykly:Jiří Kolář, Jan Koblasa, Jan Švankmajer, Libor Fára, Michal Šanda, Pavel Holeka,
Galerie Smečky, do 24. 11. 2012

V sobotu končí 7. ročník mezinárodního festivalu Komiksfest, jehož motto Komiks unlimited slibuje na 20 místech a v nejrůznějších podobách výstav, filmů, besed, workshopů, soutěží, benefičních aukcí představit komiks jako „mladé, dynamické, atraktivní a univerzální médium, schopné nést jakýkoli obsah“ (viz www.komiksfest.cz). Výstava Jana Švankmajera v Domě u Zvonu GHMP dokládá příslovečnou mezioborovu imaginaci umělce, jehož dílo ze samé podstaty tvůrčí fantazie eruptivně vyvěrá ze seismického dotyku filmu a výtvarného projevu, kde nezanedbatelnou roli sehrávají koláž a grafika. Kresby s překážkami se od počátku 80. let staly silným tématem v díle Dalibora Chatrného a jsou vzácně k vidění v Geofyzikálním ústavu AV ČR. Stejně pozoruhodná - k vidění i k slyšení - je audiovizuální instalace (Slyšené krajiny) ptačích partitur Olgy Karlíkové, kterou ve své galerii vytvořila Vysoká škola uměleckoprůmyslová. V naprosté tichosti probíhá unikátní, a jen k několika málo zasvěceným promlouvající prezentace grafického alba jedenácti nejvýznamnějších českých, polských, slovenských, maďarských neokonstruktivistů v Galerii Slovenského institutu v Praze. U příležitosti umělcových 90. narozenin představuje Galerie výtvarného umění v Náchodě kaligrafickou tvorbu Jiřího Šindlera, vystavovatelem právem hodnocenou jako invenční, ušlechtilou, náročnou, v našem prostředí nemající obdoby. Estetický zážitek slibují nejnovější obrazy a lepty - v dialogu s grafickým dílem Japonce Hiroaki Miyayamy - malířky, grafičky a spisovatelky Kateřiny Černé v Galerii La Femme – Horka u staré Paky. Muzeum Boskovicka se ujalo záslužné prezentace málo známého umělce Víta Ondráčka, jehož širokému výtvarnému záběru a grafice zvláště, dominuje hledání nových výtvarných postupů. Galerie umění v Karlových Varech slaví 100 let své existence a výstavou díla Josefa Lady připravuje náladu pomalu končícího roku. Šimon Brejcha byl vybrán do podzimní přehlídky 26 světových grafiků v International Print Center New York a malíř Martin Zálešák se stal vítězem plzeňského Mezinárodního bienále kresby 2012.
Grafikům doporučujeme prolistovat četné výzvy do mezinárodních soutěží a připomínáme rovněž blížící se termín 13. listopadu, kdy se zahajuje soustředění grafických děl pro Grafiku roku.
Přínosné chvíle s Grapheionem vám přeje
Simeona Hošková

1. 11. 2012 


Vydáno: 20.11.2012