Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Corruption / Korupce - výstava a výsledky soutěže*

 


Virtualní bienále 2012: Corruption / Korupce

Umělci téma pojímali vyzdvižením hlavních příznaků korupce formou vizuální zkratky. Nenasytnost, nerovné podmínky pro všechny, mlčení za úplatu či satirické odkazy na moc peněz se vizuálně v přehlídce Virtuálního bienále opakují. Korupce navazuje na velmi aktuálně řešenou problematiku proměn moderní společnosti založené na tržních mechanismech. Kupříkladu se tímto také důsledně zabývá současná výstava a doprovodný program Kartografie naděje: příběh sociální změny v pražském DOXu. To dokazuje, že žijeme v době proměn, které jsou otevřeny alternativním formám a pozitivním změnám, díky kterým lze morální krizi společnosti řešit a otevřít problematiku rychle rostoucí sociální nerovnosti, vinou které dochází k  fragmentarizaci společnosti. (Lenka Sýkorová)

Zapojené školy:
•Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem/FUD UJEP in Ústí nad Labem, Czech Republic
•Ústav konstruování Fakulta strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně/ÚK FSI VUT in Brno, Czech Republic
•Fakulta informatiky Masarykovy univerzity v Brně, FI MUNI in Brno, Czech Republic
•Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně/UTB in Zlín, Czech Republic
•Fakulta umění Prešovská univerzita, Prešov na Slovensku/FU PU in Presov, Slovakia
•Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici na Slovensku/UMB in Banská Bystrica, Slovakia
•Akademie výtvarných umění v Krakově v Polsku /ASP in Krakow, Poland
•Akademie výtvarných umění ve Varšavě v Polsku/ASP in Warsaw, Poland
•School of Form v Poznani v Polsku, The School of Form in Poznan, Poland
•Univerzita Silesia v Katowicích v Polsku /University of Silesia in Katowice, Poland
•Technická univerzita Kasimira Pilaskiho v Radomu v Polsku/The Casimir Pilaski Technical University in Radom, Poland
•ISP Albe Steiner v Toríně v Itálii/ISP Albe Steiner in Torino, Italy
•Fabrica, Komunikační výzkumné centrum Benetton v Trevízu v Itálii/ Fabrica, Benetton's Communication Research Center in Treviso, Italy
•Institut užitého umění Univerzity západního Maďarska v Sopronu v Maďarsku/IAA WHU in Sopron, Hungary
•Facultad de Estudios Superiores v Acatlánu, Mexiko/UNAM in Acatlán, Mexico
•Benemérita Universidad Autónoma v Puebla, Mexiko/BUAP in Puebla, Mexico

Mezinárodní jury soutěže: 
Yasha Rozov (IL, předseda), Jakub Konupka (CZ), Jiří Toman (CZ), Dušan Junek (SK), Piotr Kunce (PL).

Konečné hodnocení poroty:
Grand Prix - Šárka Procházková (CZ)

Profesionální umělci:
Golden Prize: —
Silver Prize
: Jan Hora (CZ)
Bronze Prize: Marlena Buczek Smith (US)
Honorable Mentions: Ada Muntean (RO), Yong Zhang (CN), Eddie Zhang (CN)

Studenti:
Golden Prize: Šárka Procházková (CZ)
Silver Prize: Jakub Vykoukal (CZ)
Bronze Prize: Monika Brzegowska (PL)
Honorable Mentions: Vojtěch Petrus (CZ)

 

Prezentace děl:
 

Vydáno: 06.12.2012