Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Grafika roku 2012 - Čestná cena poroty


Hodnocení poroty
:
"Grafický list Větrné dny Františka Hodonského, držitele Ceny Vl. Boudníka, mnohokrát oceněného v soutěží Grafika roku, stvrzuje hodnoty, jimiž jako autor umělecky výsostného, impresionisticky vícebarevného, z jedné matrice odřezávaného dřevořezu, vstoupil do pomyslné síně slávy české grafiky."


Čestnou cenu poroty předává prof. ak. mal. Františku Hodonskému hlavní předsedkyně porot PhDr. Hana Larvová 
(vernisáž v Clam-Gallasově paláci v Praze dne 18. 2. 2013)


„Grafika je součástí mé tvorby od dob studií. To jsem tenkrát netušil, že mě později pohltí natolik intenzivně, až jí často propadám na delší časová období a můj život je tak obohacen její vůní. Na počátků pokusů jako prostředek vyjádření posloužila technika linořezu, od které se postupně odvíjely další, jako litografie – a v současné době barevný dřevořez. Při tištění dřevořezu cítím závan malby, poddajnou měkkost a napětí z překrývání dalších vrstev, které posunují obsah do nečekaných dějových zvratů. Grafické listy tisknu ručně bez lisu v malém nákladu, a proto je každý z nich trochu odlišný. Lze tisknout i z mokrého do mokrého a uspíšit tak netrpělivost po konečném výsledku. Někdy se podaří zachovat matrici v takovém stavu, že se sama stane výtvarným artefaktem.“
František Hodonský (Z katalogu Mezinárodního trienále grafiky Praha 2007)

Pro dosavadní Hodonského tvorbu je příznačná dvojjedinnost malby a grafiky, k níž přistupuje i sochařské řezbářství. Linořez a hlubotisk raného období vystřídala v 70. letech tehdy oblíbená technika litografie. V polovině 80. let se vrátil k linořezu, aby následně v mnohobarevném dřevořezu objevil výrazový prostředek jak v grafice vytvořit rovnocennou paralelu k malovanému obrazu. Je mu blízká jeho robustní poetičnost a možnosti barevného experimentování. Tiskne ručně kosticí, v malých nákladech do 10ti kusů, v 8-10 barevném soutisku, technikou odrývaného dřeva, kterou - byť v linu –první použil Picasso. Aby mohl tisknout velké formáty, začal F. Hodonský používat i dřevotřísku. Dřevěná matrice se postupně osamostatňuje jako nezávislý umělecký artefakt. V roce 1998 ji autor poprvé vystaví jako protějšek tvorby grafické a poté se matrice, jako aktivní součást tvůrčího procesu, stává téměř trvalou součástí jeho instalací. Zájem o vnitřní rozměr krajiny jako rezonanci existenciálně prožívané skutečnosti ho spojuje s jeho generací (P. Pavlík, Vl. Novák, I. Ouhel, P. Šmaha, P. Mühlbauer). Osudovou se mu stala lužní krajina jižní Moravy v zákrutách řeky Dyje a Moravy, kde se narodil, a ve které našel celoživotní inspiraci. Simeona Hošková, 2010

N 19. 2. 1945, Moravský Písek. VZ 1963-69 AVU v Praze, Ateliér krajinářské a figurální malby (Fr. Jiroudek). Zabývá se malbou, grafikou a plastikou. P 1990 docentura, 1991 profesura; 1990-97 vedoucí Ateliéru krajinářské a figurální malby AVU Praha, 1998-2012 vedoucí Ateliéru současné malby na AU Banská Bystrica. S Zastoupen v domácích veřejných sbírkách, oblastních galeriích, mj. v NG Praha, v NG ve Washingtonu, v Galerii dřevořezu Kyoto, Japonsko. O 1998 Medaile F. Kafky za um. činnost; 2009 Cena Nadace Hollar; 2010 Cena Spol. pro vědu a umění Praha; Grafika roku: 2003 čestné uznání (kat. A); 2002 S cena CZ Diatech (kat. A); S cena Excudit Plzeň (kat. B); 2004 S cena Pražské plynárenské (kat. A); 2010 Cena Vl. Boudníka; 2012 Čestná cena poroty.

 

 


Vydáno: 14.03.2013