Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Kategorie A - Cena hlavního sponzora Pražská plynárenská, a.s.


 

Hodnocení poroty:
"
Výrazově silná, světelnými kontrasty expresivně organizovaná kresba technicky brilantního kamenotisku v hutných biologických rytmech spontánní kaligrafie jedinečně a působivě dynamizuje emoční a duchovní aspekty konkrétního vizuálního prožitku."
Mgr.A. Jana Hubatková přebírá diplom od Ing. Jiřího Hamšíka, finančního ředitele Pražské plynárenské, a. s.
na vernisáži v Clam-Gallasově paláci

Absolventka studia ilustrace a grafiky na VŠUP u profesora Šalamouna vládne intuitivní a nervní kresbou, pro kterou nalezla ideálního partnera ve vápencové břidlici - litografickém kameni. Poprvé a velmi silně zazněly hlavní hodnoty její tvorby v závěrečné práci. Autorská kniha - Lawrence Ferlinghetti:ČTYŘI BÁSNĚ byla oceněna v roce 1997
na přehlídce Nejkrásnější české knihy a předznamenala její cestu, rozpoznatelnou podle rytmu kresby, barevných akcentů, trpělivého dotýkání celého „kamenného okna“, okna do světa soustředěné naléhavosti a vztahů pozorně vyhmatávaných. Jana Hubatková se na dlouhou dobu identifikovala s jazykem písku, vody a břidlice. Patří mezi hrstku grafiků schopných mistrně zvládat nesnadnou technologii přímého tisku z kamene a užívat TECHNÉ jako výrazový prostředek. Důvody vzniku stop a jejich tvar jsou zde zcela vyvázány z milosrdenství pragmatismu a iluzivnosti, o to obtížnější úkol na sebe berou. Přestávají být sdělením v zastoupení, zprávou o prožitém, nebo věštbou. Až středověká úpěnlivost bolavé existence zaznívá ze strmého vztahu mezi rukopisem, chvějícím se na kamenném palimpsestu a explodující barvou. Nesamozřejmost a křehkost světa je přežehnávána téměř rituálně naplňovanou představou o tom, co je život. Ne často zahlédnutelné kamenotisky Jany Hubatkové vznikají v mizivých nákladech, v krajině přísného výběru doby, po kterou je dobré nechat oči otevřené. (
Z textu Mikoláše Axmanna, leden 2013)

N 16. 10. 1970, Praha. VZ 1985-89 SOŠV V. Hollara, Praha; 1989-97 VŠUP Praha, Ateliér Ilustrace a grafika (J. Šalamoun). P Od 1997 odb. asistentka, litografická dílna VŠUP Praha. Věnuje se ilustraci a litografii. O 1997 Cena rektora VŠUP za diplomovou práci; 1997 2. místo, Nejkrásnější české knihy, PNP Praha; Grafika roku: 2001 Cena společnosti Mattoni Watercolours (kat. A); 2004 čestné uznání (kat. B); 2007 čestné uznání (kat. B); 2012 S cena v kat. A.

 


Vydáno: 14.03.2013