Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Kategore B - Statutární cena spol. Ruční papírna Velké Losiny, a. s.


 

Hodnocení poroty:
"Jednoduché téma výseku krajiny se autorovi stalo příležitostí k dynamické hře linií a struktur překvapivě bohatých na tak malém formátu. Nejde však o formální cvičení mistra linorytu. Obraz se chvěje živým pohybem a vybízí ke zkoumání a objevování jemných kompozičních fines."


Témata pro svou práci nacházím v reálných skutečnostech, ve viděných předmětech, jevech či situacích. Neláká mne věrný převod jejich podoby. Vzpomínky přetvářejí viděné formy, struktury i barvy do zástupných poloh, oprošťují se od zbytečností. I prchavé vjemy mohou působit velmi emotivně spojením všech smyslových prožitků s niternými pocity mimosmyslovými. Snažím se proto, aby výsledná forma na papír přeneseného zážitku byla nabídnutým déjà vu mnoha chutí, se stvořitelským okouzlením z objevené krásy či bizarnosti." Ivo Křen (Z katalogu 5. Mezinárodního trienále grafiky Praha 2007)

Ivo Křenovi učaroval linoryt, který vyžaduje vysoce náročný postup, tiskne ručně a v omezeném počtu, z jedné matrice v souzvuku až 35 barev. Každý velkoformátový grafický list je tak originálem, jenž v sobě nese pečeť svého tvůrce, přímý odkaz všech jeho tvořivých myšlenek a síly. I když by se tento postup mohl zdát řeholí, pro autora znamená vnitřní klid a kontemplaci, jeho dílo nabývá takřka spirituálního charakteru...Věnuje se kontinuálně motivu zahrad, reálných i symbolicky chápaných...(Z textu P. Pyšné k výstavě skupiny Rubikon:Matouš, Exnar, Rybák, Křen, Eliáš jr., Volráb  v Galerii umění ve Zlíně).


N 6. 2. 1964, Pardubice. VZ 1983–88 PedF Hradec Králové. P Kurátor sbírky skla Východočeského M v Pardubicích / Člen Akademie designu České republiky. S State M, Majdanek, PL; Civic M - Prints Cabinet, Cremona, IT; Kabinet Ex libris, Chrudim; M Narodowe, Warszawa a M Narodowe, Krakow, PL; Městské M a G, Polička; G Klatovy – Klenová; GU Karlovy Vary; Východočeská G v Pardubicích; OG Liberec. O 2000 Cena České pojišťovny, 6. Festival komorní grafiky, G Hollar Praha; Grafika roku: 2003 Cena za linoryt; 2006 čestné uznání za techniku lino; 2009 čestné uznání v kat. A; 2011 Cena za techniku tisku z výšky a čestné uznání v kat. A; 2012 S cena v kat. B

 


Vydáno: 14.03.2013