Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Kategorie D - autorské knihy - Statutární cenu časopisu Grapheion

 

Hodnocení poroty:
Porota ocenila invenční propojení textu s obrazem.
 


Statutární cenu časopisu Grapheion předává Haně Mičkové šéfredaktorka internetových novin Grapheion PhDr. Simeona HoškováAutorská kniha „Victima“ se stala předmětem mé magisterské práce. „Victima“ latinsky znamená „oběť“ nebo také „obětní zvíře“. Ze samotného názvu vyplývá, že náplní a inspirací mi byly osudy zvířat. Střet člověka a zvířete. Skutečné příběhy, ve kterých zvíře, přičiněním člověka, nedopadne dobře. Původně se mělo jednat o jakousi sbírku příběhů. Do rukou se mi ale dostal kouzelný spis kamarádky Zuzany Jargašové, který mne inspiroval a uchvátil natolik, že jsem celou knihu věnovala jí.
Uvolněně a inovativně se snažím podat silné a vážné příběhy, tak aby působily odlehčeně a nenásilně, ale přitom neztratily na váze svého poselství. Nepsychologizuji, nevydírám, ale prokazuji svou schopnost empatie a vtipu. Žánru ilustrace a knižní tvorby se snažím podřídit a zároveň jej povýšit. Je pravda, že pracuji s „osobními traumaty“, ale nepředvádím se. Nechci být sentimentální a ani krutá, jen se chci se svými chmurami vypořádat, pochopit je. K ilustracím, které provázejí celou mou knihu, jsem se snažila přistupovat inovativně. Každá kniha má jinou potřebu, každý text má jinou potřebu. Největší volnost má výtvarník u autorské knihy. Tam je to pouze na jeho režii, je svázán jen tím, co si určí sám, proto mám autorskou knihu tolik ráda. Ve Victimě jsou použity kolážové ilustrace, kombinované z mých vlastních hlubotiskových grafik, které jsou rozstříhané, nalepené na podkladový papír, domalované akrylovými barvami a dokreslené černým tenkým fixem. Občas jsem do ilustrace vložila výstřižky ze starých dřevorytů, které jsem našla v různých knihách. Některé ilustrace jsou dvoustránkové, upovídané a obsahově zaplněné, kontrastem jsou jim ilustrace malé, u kterých hraje prim prostor. Papír hraje velkou roli. Volná stránka může pohladit stejně jako pěkná ilustrace. Pokud mám namalovaný podklad kopce, kreslím na něj strukturu trávy. Vlnitými tahy zase popisuji keře, hnízdo křečka, mraky. Dřevěnou skříň vyplňuji strukturou kořenů. Hodně využívám abstraktnější části hlubotiskových grafik, které zanechal otisk válečku. Nejde o rovnou barevnou plochu, jsou v ní vidět „nedotisky“, občas nějaké smítko, filcová struktura. Tuto strukturu využívám kupříkladu k vyplnění betonové parcely, na které sedí dvě dívenky, nebo také místo hlíny. Kdo si knihu prolistuje, zjistí, že jsou v ní obsaženy i prvky animace.“
Hana MičkováN 5. 7. 1988. VZ 2003-07 SUŠ Ostrava, obor Propagační výtvarnictví, Vědecká kresba a ilustrace; od 2007 FU Ostravské univerzity, Obalový a knižní design. O 2012 čestné uznání v kategorii Knižní ilustrace, Fenomén kniha; Grafika roku: 2010 čestné uznání za tisk z výšky; 2012 S cena v kategorii D – autorské knihy.

 


Vydáno: 14.03.2013