Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Speciální cena hlavního partnera společnosti Metrostav a. s. za techniku tisku z výšky


 

Hodnocení poroty:
Grafický list Martina Mulače, který je otiskem netradičně zpracované matrice, zaujal kultivovanou rozmanitostí ve formě, sdělností a smyslem pro příběh. Porotu zaujala především narativní stránka díla a jeho „jinakost“.Martin Mulač přebírá diplom od Ing. Jaromíra Pavlíčka, vedoucího Kanceláře prezidenta a.s. Metrostav

Již delší dobu se zabývám tématem alkoholismu, jeho působením na člověka, změnou, kterou vyvolává v chování lidí vůči okolnímu světu i sobě samému, a situacemi, které pod vlivem alkoholu reálně vznikají nebo by mohly vznikat. Na mých kresbách se objevují lidé, se kterými se potkávám, ke kterým mám určitý vztah, ale i náhodní kolemjdoucí, nebo postavy z cizích vyprávění. Často bizarní příběhy, které se odehrávají ve spojení s pitím alkoholu, jsou mojí představou deliria. Stavu, v němž na povrch vyplouvá to, co je uvnitř, to co by chtělo být ukryto, za normálních okolností neprojeveno, k čemu se nechceme hlásit, co nechceme vidět. Bizarnost těchto příběhů je v absurdním propojování jednotlivých výjevů, které spolu nesouvisí, a přesto tvoří konkrétní situaci. A právě celková situace je pro mě důležitější než řešení jednotlivostí. Do určité míry realistické znázornění námětu mi pomáhá vylíčit výjevy pravdivě, takové jaké jsou, bez líbivého přikrášlení, tak jak je potkávám, a zároveň zachycení syrovosti okamžiku.
Problematiku alkoholismu v takovýchto souvislostech nevnímám jen prvoplánově, ale je mi hlubším zamyšlením nad tím, co se okolo mne děje. Je kritikou společnosti, která před tímto tématem uniká, přestože se dotýká každého z nás. Zajímavé je sledovat reakce. Někteří lidé se v tom poznávají, není jim to cizí, jiní naopak cítí hluboký odpor.
Je to v podstatě obdobné jako se stádii alkoholismu, v němž existují dvě krajnosti, buďto máme k němu naprostou nechuť nebo mu beznadějně propadáme.
Chci shrnout to, co mě zajímá v jeden celek. Alkohol jako úpadek společnosti,od starověku tolerovaná neřest, ale i varování, předzvěst apokalypsy.“
Martin Mulač                                                                 

Martin Mulač se věnuje především klasickým grafickým technikám. Plné pochopení jednotlivých aspektů dané techniky je výchozím bodem pro jeho další tvůrčí práci. V tomto momentě nastupuje hledání dalších možností a přesahů, práce s experimentem a kombinování. Klíčovým je pro autora dokázat vytěžit z daného média maximum. Jako materiál nevyužívá (tradičně) jen papír, ale i plátno, fotku, polystyren, koberec aj. Grafický list Apocalypsa now je součástí grafického cyklu, který autor připravuje pro diplomovou práci vycházející z vlastní modifikace techniky linorytu, která se odlišuje
od klasického tisku. Každý tisk je díky tomu jedinečný a umožňuje autorovi využít širší spektrum stupňů šedi.
Mgr. Eva Vápenková

N 9. 3. 1988, Praha. VZ 2003-07 Střední umělecká škola designu Čakovice, obor Propagační výtvarnictví, propagační grafika; od 2007 AVU Praha, ateliér Grafika I. (prof. J. Lindovský); 2009 a 2010 litografická sympozia (Lipsko, Hradec Králové); 2012 Litografický workshop-Ingrid Ledent (AVU Praha). S Zastoupen v soukromých sbírkách doma i v zahraničí. O 2010 Ateliérová cena; Grafika roku: 2009 čestné uznání v kat. C – studentské práce; 2012 Cena za techniku tisku z výšky; čestné uznání v kat. C – studentské práce.

 


Vydáno: 14.03.2013