Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


SAMEK Jiří: Grafika (katalog)

 

SAMEK - GRAFIKA

Katalog k výstavě Jiří Samek / Grafika

Vydala: Galerie moderního umění v Hradci Králové, 2013
Text: Martina Vítková
Foto: archiv GMU HK
Grafická úprava a příprava pro tisk: Anna Benešová
Tisk: Garamon s.r.o., Hradec Králové
Formát 23 x 20 cm, 32 s, 35 reprodukcí
První vydání, náklad 300 ks
ISBN: 978-80-87605-05-9Katalog představuje tvorbu grafika od poloviny osmdesátých let až do roku 2012. Od poprvé vystavených listů Šátek a Pazourky přes tisky známé z mezinárodních soutěží i Grafiky roku – Jablka na bílé míse, Fíkus a palma a Parkoviště, až k bodlákům, patníkům, kukuřicím a plechovkám od barev. Krátký úvodní text se zabývá autorskou technikou hlubotisku z lina i typologií námětů. Předestírá hypotézu, že téměř vždy jde o zátiší jako o předměty vztahující se k člověku a vypovídající o něm.

© J. Samek a GMU


Vydáno: 14.03.2013