Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Česká grafika na Manhattanu

 

 

 

 

Česká grafika excelovala na Manhattanu
Tradice české grafiky oslnila Manhattan
Katerina Kyselica

V březnu proběhla v New Yorku vzácná prezentace české volné grafiky. Prostřednictvím výstavy Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR nazvané „Duchovní rozměr v české grafice“ se newyorská veřejnost seznámila nejen se současnou tvorbou renomovaných grafiků, ale nahlédla také do historie české grafiky.

V rámci Týdne české grafiky zorganizovaného newyorskou agenturou KADS NY za podpory Českého centra New York a místní grafické organizace Manhattan Graphics Center se nejprve uskutečnila neobvyklá prohlídka historických leptů českého barokního grafika Václava Hollara v Newyorské veřejné knihovně. Instituce zpřístupněná veřejnosti v roce 1911 se pyšní sbírkou téměř 300 000 grafických listů obsahující poklady grafiky od počátků grafické historie až po současnost. K velkému překvapení veřejnosti ukrývá množství leptů Václava, respektive Wenzela Hollara. Kurátorka Oddělení grafiky Madeleine Viljoenová provedla zájemce výběrem leptů ukazujících na Hollarovu vášeň pro vyobrazení žen s až puntičkářsky ztvárněnými detaily oblečení, jemných krajek, textílií a kožešinových rukávníků. Jak poznamenala Madeleine Viljoenová, Hollar exceloval svým výrazným talentem vyobrazit pouze pomocí čar zvolené téma zejména v miniaturním formátu.

V Českém centru New York se konala přednáška určena široké veřejnosti, kterou zahájila česko-americká grafička Kateřina Kyselica úvodem do jednotlivých grafických technik. Pódium kinosálu historické České národní budovy ovšem patřilo akad. malířce, grafičce a člence SČUG HOLLAR Aleně Laufrové spolu s historií HOLLARU, představením soutěže současné české grafiky Grafika roku a především pak tvorbě jednotlivých vystavujících výtvarníků. Alena Laufrová obohatila prezentaci zajímavými postřehy z rozhovorů s vystavujícími, které připravila pro Grapheion v průběhu minulého roku.
Kromě Aleny Laufrové byl do New Yorku pozván grafik Pavel Piekar, aby prezentoval členům Manhattan Graphics Center techniku barevného linorytu, kterou nejen mistrně ovládá, ale kterou adaptoval tak, aby výrazově vyjádřila specifika jeho kresby.

Samotná výstava „Duchovní rozměr v české grafice“ byla prezentována v prostorách grafické dílny organizace Manhattan Graphics Center přímo v centru Manhattanu. Volně navázala na výstavu „Duchovní rozměr II”, která se konala v Galerii HOLLAR v Praze v roce 2011 za účasti více jak tří desítek spolkových členů. Kurátorsky výstavu připravila Alena Laufrová výběrem z prací jedenácti předních grafiků: Karla Demela, Evy Haškové, Heleny Horálkové, Jana Kavana, Markéty Králové, Aleny Laufrové, Pavla Piekara, Miroslava Pošvice, Hany Storchové, Pavla Sukdoláka a Naděždy Synecké. Vystavené lepty, aquantity, suché jehly, litografie, linoryty a práce s kombinovanou technikou umožnily newyorské veřejnosti nahlédnout do vnitřního světa tvůrců zamýšlejících se nad základními otázkami lidské existence, s tajemnými zákonitostmi přírody i vesmíru.

Alena Laufrová v katalogu k výstavě uvádí: ”Tato výstava není a nemůže být reprezentací současné české grafiky jako takové. Umožňuje však nahlédnout do grafické kuchyně vybraných českých grafiků, členů SČUG HOLLAR, kteří spolu s dalšími členy zásadně přispívají k významnému postavení grafiky v české společnosti. Mnozí z členů HOLLARU výrazně reprezentují českou (a slovenskou) grafiku na evropské i světové úrovni a podstatně ovlivňují tvář českého grafického umění. SČUG Hollar sdružuje autory, pro které je primární obsahová a výtvarná kvalita spojená s perfektní technickou znalostí a dovedností. Je pro ně typická úcta a respekt k tradičním grafickým postupům a vědomá návaznost na své předchůdce.”

Přestože česká grafika není v USA často prezentována, sběratelům je známá prostřednictvím grafik Jiřího Anderleho, Oldřicha Kulhánka či Vladimíra Boudníka, které se nacházají v soukromých a veřejných sbírkách v USA. Samotná vernisáž přilákala přes 70 zvídavých zájemců, převážně z řad výtvarníků samotných, jež tak mohli shlédnout a s Alenou Laufrovou a Pavlem Piekarem diskutovat o tvorbě a technikách vystavujících. Návštěvníci nešetřili uznáním kvality a krásy vystavených grafik a ocenili také kurátorský výběr prezentovaných prací, podávající různorodost pohledu a výtvarného pojetí tématu – od křehkých krajin Hany Štorchové či meditujících abstraktních kompozic Naděždy Synecké až po technicky dokonale zpracované příběhy Evy Haškové či Karla Demela.

Zajímavé srovnání prací grafiků věnujících se tradičním technikám bude určitě podnětem newyorským grafikům při výběru prací pro výstavu členů Manhattan Graphics Center v Gallerii HOLLAR v Praze, která se uskuteční letos v září.

Fotodokumentace je ke shlédnutí na webových stránkách výstavy www.kadsny.wix.com/czechprintmaking.

 


Vydáno: 28.03.2013