Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Benefiční aukce Společnosti časopisu Ateliér

 

Aukce výtvarných děl na záchranu Ateliéru / 13. 6. 2013
 
Když jsme loni dne 19. října uspořádali happening před budovou MK ČR na podporu čtrnáctideníku Ateliér, tak zúčastnění umělci vytvořili jeho maketu, na niž namalovali svoje spontánní kreace, poté ji rozsekali a jednotlivé kousky jsme pak symbolicky dražili. Vše cílilo k upozornění na neutěšenou finanční situaci tohoto časopisu. Vyhlásili jsme také mezi vámi čtenáři peněžní sbírku na jeho záchranu. Nakonec i díky dorovnání grantu MK ČR do výše 910 000 Kč, což přestavovalo 23 % z celkových konečných a na minimum stlačených nákladů 3 939 164 Kč na jeho vydávání, díky našemu zisku 2 653 808 Kč, drastickému snížení všech nákladů (platů, honorářů, kancelářských potřeb, počítačové techniky a její údržby, nákupu softwaru, snížení stavu zaměstnanců – korektorka, redaktorka, zrušení veškerých služebních cest, 2 čísla nemohla vyjít atd.), přestěhování redakce a vlivem mnoha dalších opatření, která jsme podnikli, i díky vám, našim čtenářům, se podařilo loňský 25. jubilejní ročník úspěšně dokončit, i když se ztrátou 235 356 Kč. Přesto jsme se s nadějí pustili do nynějšího, 26. ročníku. Dluh jsme splatili z vybraného předplatného a nyní se vám do rukou dostává číslo 11. Grant MK ČR pro rok 2013 však zatím činí pouze 300 000 Kč, tedy pouze 6 % z celkových plánovaných nákladů – 4 821 700 Kč. Nyní jsme ve fázi, kdy jsme sami schopni vydat již jen jedno číslo tohoto čtrnáctideníku. Zásluhou výtvarníků z nejbližšího okruhu redakce a též členky redakční rady Zuzany Bartošové, která zkontaktovala umělce ze Slovenska, jsme dostali darem umělecká díla, která nám všichni věnovali, abychom mohli uspořádat tentokrát reálnou aukci a získali tak finanční sumu na další činnost Společnosti časopisu Ateliér. V příloze proto naleznete reprodukce a popis artefaktů, které budou za pomoci Aukční síně a Galerie Vltavín dne 13. 6. 2013 v 18 hodin v jejich prostorách na adrese Praha 1, Masarykovo nábřeží 36, draženy –
http://www.auctions-art.cz/limitni_listek.php?lang=cz,     kontakt na Aukční síň: +420 224 930 340, +420 604 215 296

            Obracíme se proto na vás, vaše přátele a známé, sběratele a milovníky umění, abyste spolu s námi touto cestou přispěli k záchraně časopisu Ateliér. Jedná se o ojedinělou aukci, při níž budou díla nabízena za mimořádně příznivé ceny, a to bez aukční přirážky. Prosíme vás o propagaci aukce a zároveň vás žádáme, abyste se k nám připojili a koupí nabízených prací obohatili své soukromé i galerijní sbírky, privátní i veřejné prostředí. Pomůžete tak nejen Ateliéru, ale jeho prostřednictvím, kdy pravidelně informuje kulturní veřejnost o stavu domácí i zahraniční výtvarné scény, ovlivníte také budoucnost současných umělců.
            Jménem všech autorů, našeho občanského sdružení – Společnosti časopisu Ateliér a Galerie Vltavín vám děkuji za projevenou solidárnost a věřím v úspěšnost této aukce a v další pokračování Ateliéru.
 
Blanka Jiráčková, šéfredaktorka
 
Společnost časopisu Ateliér, občanské sdružení
Čtrnáctideník současného výtvarného umění
 
 
Londýnská 81
120 00 Praha 2
IČO: 45769109
DIČ: CZ45769109
Telefon: 222 322 316, atelier.art@volny.cz, www.atelier-journal.cz
 

Vydáno: 06.06.2013