Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Zemřel Jan Kubíček

 
Jan Kubíček
český malíř, grafik, ilustrátor a fotograf
30. prosince 1927 - 15. října 2013

 

Jan Kubíček se narodil 30. prosince 1927 v Kolíně nad Labem. V letech 1949-53 studoval na Vysoké škole umělecko-průmyslové u prof. Jana Nováka a v letech 1954-57 v oddělení scénografie na Akademii múzických umění v Praze u prof. Františka Tröstera. 

Byl dlouholetým členem spolku českých grafiků Hollar. Od konce 60. let se zúčastňoval výstav českého konstruktivismu, rovněž jako člen Klubu konkrétistů. Mezi konstruktivisty ve světě měl mnoho osobních přátel, především v Německu.
Na přelomu let 1993-1994 Janu Kubíčkovi Wilhelm-Hack-Museum v Ludwigshafen am Rhein uspořádalo rozsáhlou monografickou výstavu, k níž vyšel velmi obsažný katalog.
Účastnil se mnoha skupinových výstav v České republice, Slovenské republice, Německu, USA, Nizozemí, Rakousku, Polsku, Maďarsku, Španělsku, Švýcarsku, Japonsku, Švédsku.

Ocenění: R. 1999 obdržel za grafickou tvorbu Cenu Vl. Boudníka; 13. 8. 2013 mu byla ministrem kultury ČR udělena Medaile Artis Bohemiae Amicis, která je od  r. 2000 udílena významným osobnostem české kultury

Více:


Vydáno: 16.10.2013