Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Sympozium linorytu 2013*

 

    

Galerie Klatovy/Klenová, Vila Paula na Klenové

Galerie Klatovy / Klenová uspořádala letos již po dvanácté  sympozium linorytu na Klenové.
Sympozium se konalo ve Vile Paule, kde jsou k tomuto účelu připravené podmínky, v podobě ubytování pro umělce, grafické dílny s lisem a všeho potřebného pro to, aby umělci mohli v klidu tvořit svá díla. Téma tvorby není určené, každý autor se může realizovat podle svých představ. Alba, která  na konci sympozia vznikají, jsou proto také různorodá. Jednotlivé grafiky se pak stávají součástí sbírek  galerie, kde se tak vytváří zajímavá sbírka českého a zahraničního linorytu. Sympozia se v letošním roce zúčastnili  tito umělci: Martin Mulač - absolvent Akademie výtvarných umění v Praze, ateliér Jiřího Lindovského;  Jakub Tytykalo - student  AVU, ateliér  profesora Lindovského; David Pešat - absolvent AVU v Praze,  ateliér Jiřího Sopka;  bratři Bedřich a Jan Kocmanovi -  vyučují na Fakultě umění a designu v Plzni grafiku a ilustraci; Karin Šrubařová - absolventka AVU, Ateliér intermediální tvorby I. Milana Knižáka ; Zuzana Mašková -  absolventka Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, Ateliér  ilustrace a grafiky  Juraja Horvátha.
Všichni zúčastnění umělci našli na Klenové luxus v podobě klidu na svou práci, kterého je v dnešním uspěchaném světě tak málo a proto také vznikly další výjimečné grafiky, které se staly součástí sbírek GKK a budou „sekci grafiky“ reprezentovat i v budoucnosti.
Mgr. Michal Lazorčík

www.gkk.cz


Vydáno: 20.11.2013