Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Stredoslovenská galéria Banská Bystrica

 Stredoslovenská galéria Banská Bystrica, Dolná 8, Banská Bystrica
5. medzinárodné trienále grafiky, Praha 2007
11. 12. 2008 -11. 1. 2009

Medzinárodné trienále grafiky Praha je najstaršou výtvarnou medzinárodnou periodickou výstavou v Prahe a tu aj dosiaľ jedinou, ktorá udeľuje štatutárne ceny. Je výnimočné aj tým, že nevyberá žiadne poplatky. V medzinárodnom meradle patrí k najmladším súťažiam voľnej grafiky. Vzniklo v predrevolučnej vlne nadšenia, keď si podobne ako v ďalších postkomunistických krajinách, mohlo konečne realizovať domáci sen o medzinárodnej súťaži. Bola to chvíľa, keď sa česká grafika, ako hodnotné a ľahko dosiahnuteľné umenie stále ešte tešila tradičnej popularite, súčasne však už pociťovala zákonité premeny umeleckých priorít a dôsledky trhovej ekonomiky. Rovnako ako národná súťaž Grafika roka a Cena Vladimíra Boudníka, malo trienále podporiť jej spoločenskú, cechovú a umeleckú pozíciu a prispieť k vstupu na medzinárodnú scénu. V Prahe sa začiatkom 90. rokov sformovala Asociácia voľnej grafiky a spolu so Stredoeurópskou galériou a nakladateľstvom iniciovala v roku 1993 založenie medzinárodného trienále. S ním tu vzniklo medzinárodné kontaktné centrum – v roku 1995 ako Nadácia Inter-Kontakt-Grafik, od roku 1999 ako rovnomenné združenie, ktoré vďaka usporiadateľskej podpore Hlavného mesta Prahy mohlo v myšlienke trienále pokračovať.
Putovná výstava 5. medzinárodné trienále grafiky Praha 2007 realizovaná v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici z iniciatívy Veľvyslanectva Českej republiky je prehliadkou diel domácich autorov a predstavuje to najlepšie, čo v súčasnej českej grafike v posledných troch rokoch vzniklo. Výber českej časti (prostredníctvom komisie) vychádzal z ocenení Cenou V. Boudníka a Grafiky roka. www.ssgbb.sk

Vystavující umělci: 
Jiří Anderle, Mikoláš Axmann, Jiří Brázda, Šimon Brejcha, Sára Čermáková, Josef Hlaváček, František Hodonský, Helena Horálková, Jitka Chrištofová, Zbyněk Janáček, Jan Jemelka, Míla Judge–Fürstová, Viktor Karlík, Ivo Křen, Aleš Lamr, Jan Měřička, Ondřej Michálek, Berenika Ovčáčková, Květa Pacovská, Pavel Piekar, Lubomír Přibyl, Emanuel Ranný, Jindřich Růžička, Jiří Samek, Jaroslava Severová, Dalibor Smutný, Andrea Tachezyová, Lenka Vilhelmová, Magdalena Vovsová

 


Vydáno: 16.04.2014